Povolební poděkování Walburze Mikešové

Po letošních volbách došlo v řadách zvolených zastupitelů za Ostrováky.cz k jedné změně, paní Walburgu Mikešovou nahradil Ivan Machek. Paní Mikešová se rozhodla již nekandidovat a to nikoli z důvodu rozchodu s našimi názory, ale z důvodů osobních. Nám Ostrovákům tedy nezbylo, než její přání respektovat. Je to samozřejmě pro nás velké oslabení, protože paní Mikešová je ve městě po zásluze velmi oblíbená a vážená. Velmi oceňujeme, jakým způsobem nás celé minulé volební zastupovala.

Takže Vám, milá paní Mikešová, děkujeme za vše, co jste pro město dosud udělala a určitě ještě uděláte. A nám Ostrovákům.cz přejeme, abychom dokázali, že jsme schopni se od lidí jako Vy něco naučit a být městu přínosem.

Podpis koaliční smlouvy

V pátek 26. října 2018 byla na ostrovském zámku podepsána koaliční smlouva pro období 2018 až 2022 mezi ODS, ANO 2011, Ostrováky.cz a ČSSD. 

Koaliční smlouva obsahuje především programové priority nové koalice, které budou následně rozpracovány v programovém prohlášení rady města. Ta bude mít sedm členů, tedy stejně jako doposud, a jednotliví partneři se dohodli na jejich rozdělení takto: Starosta + 2 členové rady – ODS; místostarosta + 1 člen rady – ANO2011; místostarosta + 1 člen rady – sdružení Ostrováci.cz. Koaliční partner ČSSD bude stálým hostem na zasedání rady města.

Koalice má přesvědčivou většinu

Často se setkávám s názorem, že jsme volby nevyhráli a většina voličů si za starostu přála lídra HNHRM Pavla Čekana. proto jsem spočítal, kolik hlasů získala naše koalice a kolik ostatní. Vyšlo mi, že z celkového počtu hlasů nás podpořilo 61 % voličů proti 39 %, kteří podpořili všechny ostatní, kteří se do zastupitelstva dostali včetně těch, kteří se nedostali.

Pozn. Omlouvám se za chybnou informaci o poměru 61 : 39 %, kterou jsem uvedl na tomto místě v původní grafice. Ze součtu mi vypadl výsledek jednoho uskupení. Děkuji Pavlíně Liškové, že mě tuto chybu upozornila. 

Vítězství HNHRM a počet preferenčních hlasů Pavla Čekana respektuji a budu se zasazovat o korektní spolupráci s ním i ostatními zastupiteli, kteří nejsou součástí koalice.

Marek Poledníček

Memorandum o spolupráci

Necelý týden od sečtení volebních hlasů se čtyři subjekty se dohodly na společném postupu směřujícím k vytvoření koalice v Ostrově.

Občanská demokratická strana, hnutí ANO 2011, hnutí Ostrováci.cz a Česká strana sociálně demokratická podepsali společně v pátek 12.října Memorandum o společném postupu při sestavování koalice ve městě. Tyto subjekty po posledních komunálních volbách v Ostrově disponují pohodlnou většinou 12 hlasů nových zastupitelů, kteří jsou také pod memorandem podepsáni. Součástí Memoranda je také závazek, že strany nebudou jednat samostatně s dalšími politickými subjekty o případné koalici. Také se zavázaly, že budou spolupracovat na sestavení programových priorit koalice, které budou přílohou koaliční smlouvy. Co se týče obsazení pozic ve vedení města, bude post starosty obsazen nominantem ODS a hnutí ANO 2011 a Ostrováci.cz budou mít po jednom místostarostovi.

Z tiskové zprávy… Celý příspěvek