Autobusové náměstí…

V předchozím příspěvku jsme se věnovali autobusové dopravě v pojetí minulého vedení města. Velkolepé plány vedly nejen k nákupu pěti autobusů, ale byla zahájena také projektová příprava nového řešení autobusových stání na Mírovém náměstí v Ostrově. Vedle zřízení autobusových zastávek mělo být vybudováno zázemí pro cestující a řešena nepřehledná situace v průběhu dvou denních špiček v souvislosti s cestováním děti do a ze školy. 

Bohužel celý proces prozatím probíhal zcela bez informování veřejnosti. Vzhledem k tomu, jak zásadně by změnil podobu samotného centra města, považujeme za nezbytné obyvatele Ostrova s tímto projektem alespoň v základních obrysech seznámit. Celý příspěvek

Garáže na konci Lidické ulice

Všichni jistě známe z dokumentárních filmů nehezké záběry z okrajových čtvrtí velkých měst, zejména z rozvojových zemí. Asi jen málo komu se tato místa mohou zdát malebná a všude by byli rádi, kdyby se jich mohli nějak zbavit. Říká se jim různě: např. slumy, favelly….

Ostrov, Lidická uliceI naše město má na většině svých okrajů své „slumy“. Naštěstí v nich nežijí lidé, ale pouze rezavějí plechoví kamarádi. Jedná se o garáže. Naštěstí také nežijeme v zemi, kde se problémy okrajových čtvrtí řeší buldozerem, i když by v tomto případě mělo takové řešení jistou eleganci. Nemělo by to ale znamenat, že bychom se existencí těchto periférií měli smířit na věčné časy. Kromě jejich ostudného vzhledu také na několika místech objektivně brání rozvoji města a zabírají ohromnou plochu, která by se dala využít pro potřebnější a estetičtější zástavbu.

Celý příspěvek

Podpoříme workout v Ostrově

Město v minulosti již postavilo a pro budoucnost připravuje výstavbu nejrůznějších sportovních zařízení ve městě. Již několik let se těšíme ze zimního stadionu, opravila se fotbalová hřiště, rozpracované jsou projekty na víceúčelovou halu, atletický stadion a v šuplíku leží studie na malé „aquacentrum“ na místě současného koupaliště. Celý příspěvek