Ostrov a jeho potenciál v cestovním ruchu

Jsou země a místa, která jsou předurčena k tomu, aby si pěstovala a hýčkala cestovní ruch. Mají a umí využít potenciál, který se dá využít nejen k radosti turistů, kteří přijedou za zážitkem, ale také institucím a podnikatelům, kteří nabízejí své služby.

Jsem přesvědčen že Ostrov takový potenciál má

V minulosti tomu odpovídala řada mých aktivit nejen v postavení zastupitele města, ale také ve funkci ředitele Domu kultury Ostrov.

Naše město má strategickou polohu mezi dvěma světovými lázeňskými městy Karlovými Vary a Jáchymovem na hlavním tahu do sousedního Saska. Navíc leží mezi dvěma celky, které usilují o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na jedné straně se rozprostírá Západočeský lázeňský trojúhelník a na druhé pak Montan region Krušnohoří s unikátní hornickou historií. Celý příspěvek

Lepší komunikace zajistí pořádek a zlepší atmosféru

Žijeme v rychlé době, ve které se každému z nás otevírají nové možnosti získávání informací i jejich komentování. Občané Ostrova těchto možností využívají a zejména na Facebooku přináší celou řadu nápadů, jak naše město nadále zvelebovat, a neváhají ani kritizovat některá rozhodnutí radních a zastupitelů. Domnívám se, že se jedná o velmi pozitivní trend, který dokazuje, že se Ostrováci o své město zajímají. Co už však poněkud pokulhává je komunikace města a jeho představitelů, kteří na výtky občanů reagují v zásadě jen v předvolebním čase nebo s pomocí neefektivních prostředků.

Jednou z jednoduchých možností, jak občanům zjednodušit komunikaci s městem, je připojení se ke službě lepšímísto.cz.  Prostřednictvím jednoduché aplikace pak bude moci kdokoliv upozornit město na problémy vyskytující se ve veřejném prostoru jako mohou být například poškozené lavičky, znečištěná pískoviště nebo neposekaný trávník. Město se tak velmi rychle dozví o existenci problému a odpovědný úředník zajistí jeho nápravu. Jednoduché problémy tak budou vyřešeny během několika dní, v náročnějších případech pak bude úředník prostřednictvím aplikace občany informovat o tom, jak se na řešení pracuje. Celý příspěvek