ZM Ostrov

Jdeme do toho

Čas oponou trhnul, čtyři roky utekly jako voda a nezadržitelně se blíží další komunální volby. Pokud čtete tyto řádky, politika vás alespoň okrajově zajímá a proto. Na tomto místě bude moci nacházet informace potřebné pro vaše říjnové rozhodnutí.Read More »Jdeme do toho

Jak je to s tou autobusovou dopravou v Ostrově?

Někdo tvrdí, že autobusy jezdí prázdné, jiný zase, že některé jsou dosti plné. Vždyť 472 lidí za den, to je přece pěkné číslo. Zkusme pěkné číslo uvést do souvislostí.

V Ostrově existuje pět linek. Pro všední dny je to celkem 166 spojů – tedy 166 spojů na jeden všední den. Pro soboty, neděle a svátky je spojů pochopitelně méně – pouhých 45. V lednu tohoto roku bylo 22 pracovních dnů a 9 dnů svátečních (přesněji – sobot a nedělí). Kalkulačka nám hravě spočítá, že v měsíci lednu Ostrovem projelo ve směru tam a zpět celkem 4057 spojů (166×22 a 45×9). Přepraveno bylo celkem 14643 cestujících (doufám, že číslo je pravdivé, bylo uvedeno v článku místostarosty Mgr. Bílka v březnovém čísle Ostrovského měsíčníku). A opět kalkulačka rychle spočítá, že na jeden spoj připadá průměrně 3,6 cestujícího.Read More »Jak je to s tou autobusovou dopravou v Ostrově?

Jak dál…

V posledních dnech a týdnech se velká pozornost věnovala odvolání a volbě nového vedení města Ostrova. Nyní je čas, abychom se zaměřili na budoucnost. Priority zastupitelů za sdružení Ostrováci.cz definuje volební program, který najdete na těchto stránkách. Několik bodů, které se nám doposud nepodařilo prosadit, jsme vložili do programového prohlášení nové rady města. Podporujeme všechny body programového prohlášení, ale následující body vycházejí přímo ze zmíněného volebního programu.Read More »Jak dál…

Veřejně nebo tajně?

Před pár dny proběhla rekonstrukce vedení města Ostrova. Rád bych se jen krátce zastavil u tématu způsobu volby. Přítomní podporovatelé končícího vedení města hlasitě projevovali nesouhlas se skutečností, že jsme si odhlasovali volbu tajnou.

V politice, nejen komunální, se aktivně pohybuji více jak dvacet let a po celou tu dobu patřilo k základním zvyklostem, že o personálních otázkách se hlasuje tajně. Jde o nejdemokratičtější volbu, která dává účastníkům hlasování možnost hlasovat, i v případě předchozí dohody, zcela svobodně v souladu s vlastním svědomím. Nakonec jsme toho byli svědkem i v případě zmíněné volby nového vedení města, kdy paní místostarostka obdržela „jen“ 11 hlasů.Read More »Veřejně nebo tajně?