Alexander Holý

Syndrom rozbitého okna

Po přečtení podnětného příspěvku pana Vladimíra Kříže ml.v Ostrovském měsíčníku 09/2018 upozorňuji na další případy, kdy po malých a nenapravených škodách následuje postupný celkový úpadek. Kromě nepořádku na náměstí a jeho okolí (dne 6.9.2018 v 15.00 musel zaměstnanec Domu kultury zametat střepy v místě vystoupení folklorních souborů) je nepořádek i v zámeckém parku, kde vandalové přemisťují lavičky, dělají nepořádek a celodenně a každodenně popíjejí alkohol. Na tyto skutečnosti jsem několikrát upozorňoval, stav se k lepšímu bohužel příliš nezměnil.Read More »Syndrom rozbitého okna

Ostrovské unikáty

Rozvoj Ostrova umožnil především obchvat silnice I/13. Na tom není nic divného, unikátní je, že obchvat byl postaven místo již zčásti postaveného průtahu mezi starou a novou částí města a změna byla prosazena díky iniciativě občanů přes to, že zpočátku obchvat neměl žádnou podporu politiků, odborníků a úředníků. Mezi mnoha argumenty, které politici, odborníci a úředníci používali proti obchvatu patřilo, že průtah městem byl již částečně postaven a že po postavení obchvatu dojde k poklesu návštěvníků města.Read More »Ostrovské unikáty

Dobré zprávy pro občany města

Dobrou zprávou je, že nové vedení Ostrova pověřilo řízením Ostrovské teplárenské a.s. pana ing. Tibora Hrušovského, který byl předchozím vedením města odvolán, protože nesouhlasil s pronájmem Ostrovské teplárenské a.s. soukromé společnosti, která byla účelově založena rok před zamýšleným pronájmem. Pronájmu teplárny nakonec zabránili angažovaní občané a opoziční zastupitelé.Read More »Dobré zprávy pro občany města

Občane, nedej se!

17111711Před dvaceti pěti lety končil u nás totalitní režim. Před jeho koncem došlo k částečnému uvolnění, přesto režim stále netoleroval jakoukoliv existenci opozice a nezávislých sdělovacích prostředků a občanské aktivity tvrdě potíral.

Po změnách, které nastaly po masakru studentů na Národní třídě v Praze dne 17.11.1989 začali politici vést dialog s občany a začali se vážně zabývat jejich podněty. Lidé tehdy v sobě objevili něco dobrého, byli ohleduplní, tolerantní a plni očekávání.

Read More »Občane, nedej se!