Náměty

Autobusové náměstí…

V předchozím příspěvku jsme se věnovali autobusové dopravě v pojetí minulého vedení města. Velkolepé plány vedly nejen k nákupu pěti autobusů, ale byla zahájena také projektová příprava nového řešení autobusových stání na Mírovém náměstí v Ostrově. Vedle zřízení autobusových zastávek mělo být vybudováno zázemí pro cestující a řešena nepřehledná situace v průběhu dvou denních špiček v souvislosti s cestováním děti do a ze školy. 

Bohužel celý proces prozatím probíhal zcela bez informování veřejnosti. Vzhledem k tomu, jak zásadně by změnil podobu samotného centra města, považujeme za nezbytné obyvatele Ostrova s tímto projektem alespoň v základních obrysech seznámit.Číst dále »Autobusové náměstí…

Podpoříme workout v Ostrově

Město v minulosti již postavilo a pro budoucnost připravuje výstavbu nejrůznějších sportovních zařízení ve městě. Již několik let se těšíme ze zimního stadionu, opravila se fotbalová hřiště, rozpracované jsou projekty na víceúčelovou halu, atletický stadion a v šuplíku leží studie na malé „aquacentrum“ na místě současného koupaliště.Číst dále »Podpoříme workout v Ostrově

Omezení hazardu si můžeme (musíme) dovolit

Hrací automaty, či videoherní terminály je možné vnímat různě. Pro někoho je to legální podnikání, ale my v hazardu vidíme zdroj nejrůznějších problémů, které úzce souvisí s pořádkem a bezpečností ve městě. Zvlášť problematická je kumulace heren s dalšími rizikovými faktory jako jsou levné výčepy nebo blízkost vyloučených lokalit. Tyto oblasti v Ostrově mapuje komunitní plán sociálních služeb a nutno říci, že v rizikové oblasti je hned několik heren. Navíc hazard viditelný na každém kroku vyvolává tzv. sekundární poptávku.

Číst dále »Omezení hazardu si můžeme (musíme) dovolit

Atletické hřiště nebo městský stadión?

Atletické hřištěHistorie atletiky v našem  městě je dlouhá již několik desetiletí a atletika vždy přitahovala mnoho zájemců. Sportování se v současnosti v oddíle atletiky při TJ MDDM Ostrov celoročně věnuje kolem 60 až 70 mladých atletů všech věkových kategorií. Stejně, jako tomu bylo v minulosti, jsou i nyní mezi nimi závodníci dosahující skvělých výsledků na krajské i celorepublikové úrovni. 

Číst dále »Atletické hřiště nebo městský stadión?