Rozvoj města

Lepší komunikace zajistí pořádek a zlepší atmosféru

Žijeme v rychlé době, ve které se každému z nás otevírají nové možnosti získávání informací i jejich komentování. Občané Ostrova těchto možností využívají a zejména na Facebooku přináší celou řadu nápadů, jak naše město nadále zvelebovat, a neváhají ani kritizovat některá rozhodnutí radních a zastupitelů. Domnívám se, že se jedná o velmi pozitivní trend, který dokazuje, že se Ostrováci o své město zajímají. Co už však poněkud pokulhává je komunikace města a jeho představitelů, kteří na výtky občanů reagují v zásadě jen v předvolebním čase nebo s pomocí neefektivních prostředků.

Jednou z jednoduchých možností, jak občanům zjednodušit komunikaci s městem, je připojení se ke službě lepšímísto.cz.  Prostřednictvím jednoduché aplikace pak bude moci kdokoliv upozornit město na problémy vyskytující se ve veřejném prostoru jako mohou být například poškozené lavičky, znečištěná pískoviště nebo neposekaný trávník. Město se tak velmi rychle dozví o existenci problému a odpovědný úředník zajistí jeho nápravu. Jednoduché problémy tak budou vyřešeny během několika dní, v náročnějších případech pak bude úředník prostřednictvím aplikace občany informovat o tom, jak se na řešení pracuje.Read More »Lepší komunikace zajistí pořádek a zlepší atmosféru

V jakém stavu je naše město (3)

Naši zastupitelé požádali vedení města, aby se Ostrov připojil k průzkumu Obce v datech a získal tak podrobné údaje. Zatím k tomu nedošlo, ale třeba se to po volbách změní. Mají-li ohlasy k předchozím částem článku reprezentovat obecnější mínění občanů Ostrova (možná i představitelů města), daly by se popsat asi takto:

„Nevím a jsem na to hrdý!“ nebo „Chtějí nás poškodit (ONI)!“

Read More »V jakém stavu je naše město (3)

Je tržiště ve středu města opravdu přežitkem?

Marek Poledníček zveřejnil příspěvek Tržnice je pryč a co dál?, aby rozproudil diskuzi o dalším využití bulváru v samém středu města. Toto místo donedávna hyzdila podivná stavba zvaná Centrální městské tržiště, která se zde ocitla jakoby odněkud z jihovýchodní Asie. Naštěstí zmizela. Dnes již není důležité, jestli se cca před 20 lety na radnici o umístění a podobě tržiště vůbec diskutovalo. Snad jsme dnes poučeni, že se o důležitých věcech mluví.

Než budu pokračovat dál, považuji za nutné zdůraznit, že jsem autorem té varianty, která nahrazuje dosavadní tržiště tržištěm novým, navrženým ve výrazně zmenšené a snad kultivovanější podobě. Toto řešení bylo od samého počátku myšleno jako příspěvek do širší palety názorů a nejsem na něm nijak zainteresován, možná jen malou osobní ješitností autora.

Read More »Je tržiště ve středu města opravdu přežitkem?