Dobré zprávy pro občany města

Dobrou zprávou je, že nové vedení Ostrova pověřilo řízením Ostrovské teplárenské a.s. pana ing. Tibora Hrušovského, který byl předchozím vedením města odvolán, protože nesouhlasil s pronájmem Ostrovské teplárenské a.s. soukromé společnosti, která byla účelově založena rok před zamýšleným pronájmem. Pronájmu teplárny nakonec zabránili angažovaní občané a opoziční zastupitelé.

Dobrou zprávou je, že byl pozastaven problematický projekt „Hotel Myslivna“ s Welness centrem, který měl sloužit především prominentním hostům vedení města.

Dobrou zprávou je, že byl zrušen zbytečný a nesmyslný mezičlánek mezi provozovatelem MHD a městem Ostrov – „Dopravní podnik města Ostrov“, který neměl žádné zaměstnance, ani žádný majetek, ale měl dva zbytečné jednatele a pět členů dozorčí rady.

Dobrou zprávou je, že nové vedení města bude rušit nesmyslný jízdní řád MHD, za který je zodpovědné odvolané vedení města a bude zavádět nový jízdní řád MHD, který jak doufám bude zohledňovat potřeby starších a nemocných Občanů, kteří se potřebují dostat k lékaři, nebo na úřad bez zbytečných přestupů na náměstí.

Dobrou zprávou pro Občany města by bylo, kdyby nové vedení města dokázalo finanční prostředky, které se odvolané vedení města snažilo vyhodit oknem vynaložit na rekonstrukci koupaliště, které slouží všem občanům města a kde z důvodů zanedbané údržby dochází ke zbytečným zraněním především dětí. Dvakrát jsem byl v červenci a srpnu tohoto roku svědkem zranění, ke kterým došlo při pořezání chodidel dětí o zborcené dlažby bazénu.

Dobrou zprávou pro Občany města by bylo, kdyby se nové vedení města dokázalo poučit z chyb svých předchůdců a uvědomilo si, že politika je služba Občanům a ne koryto, kterým tečou peníze z kapes Občanů do kapes politiků a úředníků. Pokud má politika sloužit Občanům musí být otevřená a pod kontrolou Občanů a opozice. Jedině tak je možné dosáhnout výsledků, které slouží Občanům a ne jen úzké skupině prominentů.

Závěrem připomínám slova pana prezidenta Miloše Zemana, která pronesl dne 7. 6. 2014. „Svoboda není něco, co máme dáno na věky. Za svobodu se musí trvale bojovat a ten kdo nemá vůli si tuto svobodu udržet, ji ztratí.“

Alexander Holý
Napsáno pro Ostrovský měsíčník 09/2017