Volební program

pdfVolební program Ostrováci.cz
pro komunální volby Ostrov 2014 ke stažení
  

 


VOLEBNÍ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 PŘEDSTAVÍME
V PRŮBĚHU SRPNA.


OSTROV BEZPEČÍ

 • Bezpečnost a pořádek zejména v problémových lokalitách – změna organizace práce Městské policie, důsledná kontrola ubytoven ze strany Odboru sociálních věcí a hygieny
 • Razantní omezení hazardu za pomoci změny obecně závazné vyhlášky – stejná pravidla pro všechny provozovatele hazardních her, vytěsnění hazardu z obytných bloků
 • Boj proti závislostem – důsledná protidrogová prevence, podpora krizových center a nízkoprahových zařízení, pravidelné kontroly podávání alkoholu mladistvým…
 • Podpora školních družin a klubů  – zvýšení bezpečnosti dětí do 10 let bezprostředně po vyučování
 • Řešení problematiky bezdomovců – zřízení azylového centra ve spolupráci s okolními obcemi
 • Odstranění bariér – komplexní vyřešení bezbariérovosti veřejných budov a komunikačních tras ve městě

OSTROV PŘÍLEŽITOSTÍ

 • Ucelený systém pozitivních pobídek pro nové podnikatele a živnostníky – bydlení + prostory pro podnikání + poradenství…
 • Otevřená veřejná správa a efektivní komunikace s občany – záměry, projekty, výběrová řízení, zveřejňování smluv a faktur na internetu, pravidelná setkávání s občany
 • Využití zahraničních partnerů ke zlepšení výuky cizích jazyků na školách
 • Finanční podpora nadaných žáků, příspěvky na nákup zahraničních časopisů, úhrada cestovného při účasti na olympiádách a jiných soutěžích
 • Kvalitní speciální pedagogika a podpora zachování speciální a praktické školy
 • Profesionální marketink cestovního ruchu – řízená spolupráce všech subjektů v oblasti cestovního ruchu (destinační management) s cílem zvýšení zájmu
  o ostrovské památky a rozvoj podnikání a zaměstnanosti v této oblasti

OSTROV SPOKOJENOSTI

 • Dostupné nájemní bydlení v majetku města – analýza potřeby výstavby městských bytů
 • Zachování přiměřené ceny tepla – zabránění divoké privatizaci teplárny, její efektivní modernizace v režii města s přiměřeným využitím obnovitelných zdrojů
 • Navýšení ubytovací kapacity stávajících zařízení pro seniory – rozvoj terénních a tísňových služeb s cílem umožnit občanům co nejdelší pobyt v domácím prostředí
 • Vyrovnaná finanční podpora pro všechna zdravotnická zařízení ve městě (poliklinika, nemocnice i soukromé praxe)
 • Centrální nákup potřeb pro výtvarnou výchovu ve školách s částečnou úhradou z rozpočtu města – „Městské pastelkovné“

OSTROV RADOSTI

 • Maximální využití stávajících sportovišť – úhrada mzdových nákladů pro trenéry a správce
 • Rozvoj a podpora venkovních hřišť pro všechny věkové skupiny – např. workout pro dospívající mládež apod.
 • Výraznější podpora kultury, která vzniká v Ostrově a jeho bezprostředním okolí
 • Navýšení příspěvku ZUŠ tak, aby mohlo být žákům sníženo školné
 • Pořízení koncertního křídla do divadelního sálu v Domě kultury Ostrov
 • Nové řešení vstupu do městské knihovny od budovy zámku
 • Změna financování a dramaturgie ostrovského „kulturního léta“

OSTROV BUDOUCNOSTI

pdf

Volební program Ostrováci.cz
pro komunální volby Ostrov 2014 ke stažení
  

 

Více informací k jednotlivým tématům najdete ZDE