Občane, nedej se!

1711Před dvaceti pěti lety končil u nás totalitní režim. Před jeho koncem došlo k částečnému uvolnění, přesto režim stále netoleroval jakoukoliv existenci opozice a nezávislých sdělovacích prostředků a občanské aktivity tvrdě potíral.

Po změnách, které nastaly po masakru studentů na Národní třídě v Praze dne 17.11.1989 začali politici vést dialog s občany a začali se vážně zabývat jejich podněty. Lidé tehdy v sobě objevili něco dobrého, byli ohleduplní, tolerantní a plni očekávání.

Demokracie je diskuze mezi občany, politiky, odborníky a úředníky, která pokud je vedena veřejně a slušně vede k nejlepším možným výsledkům. Politika je služba občanům a je povinností opozice a právo občanů, aby politiky, kteří jsou u moci kontrolovali. Jedině tak a s pomocí nezávislých sdělovacích prostředků je možné zajistit, aby politici, kteří jsou právě u moci nedělali rozhodnutí, která budou občanům, kteří je zvolili škodit.

Angažovanost občanů ve veřejném životě má smysl, protože někteří politici po volbách rychle a rádi zapomenou, proč je voliči zvolili. V Ostrově občané mimo jiné pomohli zabránit realizaci projektu průtahu silnice I/13 městem, navrhli záchranu a využití unikátního areálu bývalého kláštera, pomohli zastavit podvodnou privatizaci 232 státních bytů a prosadili jejich prodání nájemníkům za rozumnou cenu, zabránili zprivatizování stravování v mateřských školách, pomohli zastavit pokračování projektu Ostrov východ a pokusu o privatizaci Ostrovské teplárenské a.s..

Většinu námětů k podnětům, keré předávám zastupitelům a vedení města dostávám od známých, kteří chtějí tak jako já pomoci zastupitelům v jejich práci pro občany. Každý občan má právo přispět k zlepšení života ve městě. Ti kdo nemohou, nebo nechtějí sdělit svoje nápady přímo zastupitelům je mohou zaslat na www.opoza.ostrov@seznam.cz. (zkratka OPOZA znamená Občanská pomoc zastupitelům).

Alexander Holý

Štítky: