Ostrovské unikáty

Rozvoj Ostrova umožnil především obchvat silnice I/13. Na tom není nic divného, unikátní je, že obchvat byl postaven místo již zčásti postaveného průtahu mezi starou a novou částí města a změna byla prosazena díky iniciativě občanů přes to, že zpočátku obchvat neměl žádnou podporu politiků, odborníků a úředníků. Mezi mnoha argumenty, které politici, odborníci a úředníci používali proti obchvatu patřilo, že průtah městem byl již částečně postaven a že po postavení obchvatu dojde k poklesu návštěvníků města.

Dalším Ostrovským unikátem je areál bývalého kláštera, který se stal po citlivé rekonstrukci chloubou města a cílem návštěv turistů. Areál bývalého kláštera byl zachráněn na poslední chvíli díky iniciativě občanů, kteří se postavili proti záměrům úředníků dokončit jeho devastaci povolením výstavby rodinných domů v jeho těsné blízkosti.

Naopak záporným unikátem je objekt bývalé polikliniky, který je ve vlastnictví První Ostrovské lékařské s.r.o. K hlavnímu vchodu do bývalé polikliniky kam chodí především nemocní, staří a imobilní lidé vede veřejný chodník, který je součástí majetku První Ostrovské Lékařské s.r.o. Větší část veřejného chodníku je pro jeho uživatele nebezpečná a hlavní vchod do budovy není bezbariérový. Vedlejší vchod, který je více používaný, protože je blíže k nové části města a u zastávky MHD majitelé První Ostrovské Lékařské s.r.o. opatřili nápisy – SOUKROMÝ POZEMEK, VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, V ZIMNÍM OBDOBÍ SE NEUDRŽUJE. Kromě toho rampa, kterou je přístupný vedlejší více používaný vchod do budovy má téměř dvojnásobný sklon než určuje vyhláška č. 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Dalším záporným unikátem je přístup pro pěší do obchodního domu Tesco. Po pádu totality se v České republice (i v Ostrově) začaly u stávajících staveb budovat rampy a výtahy, aby byl usnadněn život starým, nemocným a tělesně postiženým občanům, u nových staveb a rekonstrukcí je to samozřejmost daná zákony a normami. V Ostrově projektant přístupovou rampu pro chodce k OD Tesco navrhl tak, aby maminkám s kočárky, starším a nemocným občanům ztížil a vozíčkářům znemožnil dostat se nejkratší cestou do OD Tesco. Na tuto  skutečnost jsem upozornil vedení města již v roce 2014, do dnešního dne nedošlo k nápravě.  Chyby dělají všichni lidé, občané za své chyby musí platit sami, za chyby úředníků a politiků platí občané.

Alexander Holý