Představujeme členy komisí a výborů

Procedura voleb je definitivně u konce. Po ustavujícím zastupitelstvu, kdy bylo zvoleno vedení města proběhlo další zastupitelstvo, kdy byly svolení členové a předsedové výborů zastupitelstva byli jmenováni také členové a předsedové komisí rady.

Výbory jsou poradní orgány zastupitelstva a komise poradní orgány rady. Řešení nejrůznějších problémů se tak dostává mezi poměrně širokou skupinu obyvatel města, na kterou se můžete obrátit se svými problémy nebo náměty.

Představujeme kompletní seznam našich zástupců ve vedení a orgánech města.

Vedení a zastupitelstvo města:

Ing. Marek Poledníček – místostarosta, mpolednicek@ostrov.cz
MUDr. Petr Pavelka – člen rady
Mgr. Ivan Machek – člen zastupitelstva

Celkové složení zastupitelstva města
http://ostrov.cz/kontakty-zm/os-50/p1=11877

Výbory zastupitelstva města:

Zdeněk Polomis – člen finančního výboru
Pavel Raus – člen kontrolního výboru

Kompletní seznam členů výborů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022
http://ostrov.cz/vybory-zastupitelstva-mesta/ms-11887/p1=11887

Komise rady:

Michal Tamchyna – člen bytové komise,
Walburga Mikešová – člen kulturní a propagační komise
Ing. Josef Macke – člen kulturní a propagační komise
Mgr. Ivan Machek – člen kulturní a propagační komise
Alexandr Holý – rozpočtová komise
MUDr. Petr Pavelka – předseda sportovní komise
MUDr. Petr Pavelka – komise majetku města
Mgr. Hana Tamchynová – člen školské komise
Mgr. Hana Tamchynová – člen komise životního prostředí
Karla Bláhová – komise pro místní části
MUDr. Petr Pavelka – člen grantové komise
František Kamarád – člen dopravní komise

Kompletní seznam členů komisí rady města pro volební období 2018 – 2022
http://ostrov.cz/komise-rady-mesta/ms-11874/p1=11874