autobusy

Jak je to s tou autobusovou dopravou v Ostrově?

Někdo tvrdí, že autobusy jezdí prázdné, jiný zase, že některé jsou dosti plné. Vždyť 472 lidí za den, to je přece pěkné číslo. Zkusme pěkné číslo uvést do souvislostí.

V Ostrově existuje pět linek. Pro všední dny je to celkem 166 spojů – tedy 166 spojů na jeden všední den. Pro soboty, neděle a svátky je spojů pochopitelně méně – pouhých 45. V lednu tohoto roku bylo 22 pracovních dnů a 9 dnů svátečních (přesněji – sobot a nedělí). Kalkulačka nám hravě spočítá, že v měsíci lednu Ostrovem projelo ve směru tam a zpět celkem 4057 spojů (166×22 a 45×9). Přepraveno bylo celkem 14643 cestujících (doufám, že číslo je pravdivé, bylo uvedeno v článku místostarosty Mgr. Bílka v březnovém čísle Ostrovského měsíčníku). A opět kalkulačka rychle spočítá, že na jeden spoj připadá průměrně 3,6 cestujícího.Read More »Jak je to s tou autobusovou dopravou v Ostrově?