bezpečnost

Přistoupí Ostrov k regulaci hazardu?

Regulace hazardu byla významným bodem volebního programu sdružení nezávislých kandidátů a KDU-ČSL Ostrováci.cz do posledních komunálních voleb v Ostrově. I když respektujeme, že herny a kasína jsou legální způsob podnikání, nemůžeme přehlížet všeobecně známé negativní důsledky této činnosti.

automatyautomatyZákon a tradice je taková, že provozovatelé odvádějí nemalé poplatky a ty se používají na podporu bohulibých činností jako například sportování mládeže. Ostrov tak získává cca 6 mil. Kč. Je důležité vědět, že abychom získali uvedenou částku, musí hazardem protéci cca 100 mil. Kč. Tyto peníze jsou z různých zdrojů. Kromě toho, že notoričtí hráči finančně likvidují sebe, své rodiny nebo firmy v hazardu končí také peníze z trestné činnosti a v neposlední řadě sociální dávky.

Read More »Přistoupí Ostrov k regulaci hazardu?

Omezení hazardu si můžeme (musíme) dovolit

Hrací automaty, či videoherní terminály je možné vnímat různě. Pro někoho je to legální podnikání, ale my v hazardu vidíme zdroj nejrůznějších problémů, které úzce souvisí s pořádkem a bezpečností ve městě. Zvlášť problematická je kumulace heren s dalšími rizikovými faktory jako jsou levné výčepy nebo blízkost vyloučených lokalit. Tyto oblasti v Ostrově mapuje komunitní plán sociálních služeb a nutno říci, že v rizikové oblasti je hned několik heren. Navíc hazard viditelný na každém kroku vyvolává tzv. sekundární poptávku.

Read More »Omezení hazardu si můžeme (musíme) dovolit