hazard

Moje první setkání s hazardem

Asi měsíc po sametové revoluci nás pozvali čeští emigranti do Švýcarska, do krásného města Zürichu. Byl to tehdy skutečný kulturní šok navštívit čisté, upravené, spořádané a fungující město. A navíc poprvé mít možnost vidět skutečnou demokracii v praxi. Při našem studentském pobytu si totiž občané Švýcarska v lidovém hlasování rozhodli, že zcela, okamžitě a bez „pardonu“ ukončí činnost všech heren v zemi.
Read More »Moje první setkání s hazardem

Pokus o regulaci hazardu v Ostrově

Před časem jsem na těchto stránkách otevřel debatu na téma regulace hazardu v Ostrově. Bylo krátce před pracovním jednání zastupitelstva města Ostrova, na kterém jsme měli tuto problematiku neoficiálně projednat. Od zástupců městské a státní policie jsme se dozvěděli, že hazard v Ostrově není z důvodů nabalování kriminální činnosti problematický.

Vzhledem k tomu, že parlament připravuje zcela nový zákon o loteriích, vedení města (rada) nehodlá novelo vyhlášky regulující hazard předkládat. Zastupitelské kluby ODS, Ostrovaci.cz a Starostové a nezávislí se rozhodli připravit vlastní návrhy novelizované vyhlášky o regulaci hazardu a předložit jej na jednání zastupitelstva dne 15. dubna 2015. 

Zápis z pracovního jednání ZM Ostrov (soubor MS Word ke stažení)
Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (soubor PDF ke stažení)
Předchozí článek na téma hazard v Ostrově

Read More »Pokus o regulaci hazardu v Ostrově

Přistoupí Ostrov k regulaci hazardu?

Regulace hazardu byla významným bodem volebního programu sdružení nezávislých kandidátů a KDU-ČSL Ostrováci.cz do posledních komunálních voleb v Ostrově. I když respektujeme, že herny a kasína jsou legální způsob podnikání, nemůžeme přehlížet všeobecně známé negativní důsledky této činnosti.

automatyautomatyZákon a tradice je taková, že provozovatelé odvádějí nemalé poplatky a ty se používají na podporu bohulibých činností jako například sportování mládeže. Ostrov tak získává cca 6 mil. Kč. Je důležité vědět, že abychom získali uvedenou částku, musí hazardem protéci cca 100 mil. Kč. Tyto peníze jsou z různých zdrojů. Kromě toho, že notoričtí hráči finančně likvidují sebe, své rodiny nebo firmy v hazardu končí také peníze z trestné činnosti a v neposlední řadě sociální dávky.

Read More »Přistoupí Ostrov k regulaci hazardu?

Omezení hazardu si můžeme (musíme) dovolit

Hrací automaty, či videoherní terminály je možné vnímat různě. Pro někoho je to legální podnikání, ale my v hazardu vidíme zdroj nejrůznějších problémů, které úzce souvisí s pořádkem a bezpečností ve městě. Zvlášť problematická je kumulace heren s dalšími rizikovými faktory jako jsou levné výčepy nebo blízkost vyloučených lokalit. Tyto oblasti v Ostrově mapuje komunitní plán sociálních služeb a nutno říci, že v rizikové oblasti je hned několik heren. Navíc hazard viditelný na každém kroku vyvolává tzv. sekundární poptávku.

Read More »Omezení hazardu si můžeme (musíme) dovolit