kultura

Ostrovské kulturní léto potřebuje změnu financování a rozšíření dramaturgie

Ostrovské kulturní léto je součástí kulturního kalendáře našeho města již tři roky. Akce je to velmi úspěšná, oblíbená a snad i propagující město v širokém okolí. Zaslouží si však tak masivní finanční podporu z městské pokladny? 

okloklPůvodní návrh počítal nejen se čtyřmi koncerty předních poprockových skupin, ale také s různými dalšími kulturními akcemi, jako například divadlem Járy Cimrmana, které se uskutečnilo pouze první rok. Druhý a třetí rok Ostrovské kulturní léto představovaly již jen tři koncerty. Náklady na takovou to akci (honoráře, technické zajištění a propagace) byly vyčísleny na cca 2 mil. Kč. V kalkulaci byl započten také příspěvek města ve výši 500 tis. Kč. První ročník byl zajisté spojen s jistým rizikem a finanční příspěvek města sloužil jako pojistka proti neúspěchu, jinými slovy jako investice do vzniku nové tradice. Tento krok se podařil.

Read More »Ostrovské kulturní léto potřebuje změnu financování a rozšíření dramaturgie

Den pro Ostrov – vyúčtování

Organizací a tedy i kalkulacemi kulturních akcí se živím bezmála 20 let. Již první „nástřel“ rozpočtu slavnostního otevření zámku mě mírně šokoval. Mimo jiné také z tohoto důvodu jsem nepodpořil rozpočet města Ostrova na rok 2014.

Netrpělivě jsem očekával den „D“, a protože jsem se nemohl dočkat, vyžádal jsem si upřesněnou kalkulaci, kterou jsem krátce před akcí zveřejnil. Přiměla mě k tomu diskuse na sociální síti, kde se argumentovalo neaktuální částkou přes 1. mil Kč (v rozpočtu města bylo původně připraveno 1 250 tis. Kč). Dnes již mám k dispozici konečné vyúčtování akce, které rovněž zveřejňuji a připojuji „stručný“ komentář. Rád bych ještě předeslal, že rozhodně nezpochybňuji záměr náležitě veřejně prezentovat a oslavit dokončení tak významné rekonstrukce. Nejsem však přesvědčen o účelnosti některých vynaložených prostředků, dramaturgií, kvalitou zorganizování ani o dostatečnosti publicity takovéto ojedinělé akce, završující revitalizaci patrně nejcennějších objektů města. Dovolte mi několik konkrétních příkladů.Read More »Den pro Ostrov – vyúčtování