bydlení

Městské byty a politická kultura

Zastupitelstvo města Ostrova na svém posledním jednání v tomto volebním období (dne 10. 9. 2014) schválilo většinou jednoho hlasu záměr prodeje cca 200 bytů z majetku města.

Na tomto jednání nebyl předkladatelem uveden jediný zásadní důvod tohoto prodeje mimo skutečnosti vysokých nákladů na údržbu a rekonstrukci uvedených bytů. Veškeré návrhy opozičních zastupitelů na odložení projednání tohoto záměru byly ze strany současného vedení města ignorovány.

Read More »Městské byty a politická kultura