tržnice

Je tržiště ve středu města opravdu přežitkem?

Marek Poledníček zveřejnil příspěvek Tržnice je pryč a co dál?, aby rozproudil diskuzi o dalším využití bulváru v samém středu města. Toto místo donedávna hyzdila podivná stavba zvaná Centrální městské tržiště, která se zde ocitla jakoby odněkud z jihovýchodní Asie. Naštěstí zmizela. Dnes již není důležité, jestli se cca před 20 lety na radnici o umístění a podobě tržiště vůbec diskutovalo. Snad jsme dnes poučeni, že se o důležitých věcech mluví.

Než budu pokračovat dál, považuji za nutné zdůraznit, že jsem autorem té varianty, která nahrazuje dosavadní tržiště tržištěm novým, navrženým ve výrazně zmenšené a snad kultivovanější podobě. Toto řešení bylo od samého počátku myšleno jako příspěvek do širší palety názorů a nejsem na něm nijak zainteresován, možná jen malou osobní ješitností autora.

Read More »Je tržiště ve středu města opravdu přežitkem?

Tržnice je pryč a co dál?

Díky tomu, že je tržnice definitivně pryč, se otevřel krásný průhled na budovu pošty a uvolnil se zajímavý prostor v bezprostřední blízkosti náměstí. Nabízí se otázka, co s ním… Proto se v pátek 11. srpna 2017 na městském úřadě v Ostrově uskutečnilo pracovní jednání s cílem připravit zadání pro architektonické – urbanistické řešení tohoto prostoru. V současnou chvíli se nabízí několik řešení. Zajímalo by mě, co si myslíte vy. Základním požadavkem pro všechna řešení je zachování průhledu ulicí. 

Read More »Tržnice je pryč a co dál?