Václav Krucký

Moje první setkání s hazardem

Asi měsíc po sametové revoluci nás pozvali čeští emigranti do Švýcarska, do krásného města Zürichu. Byl to tehdy skutečný kulturní šok navštívit čisté, upravené, spořádané a fungující město. A navíc poprvé mít možnost vidět skutečnou demokracii v praxi. Při našem studentském pobytu si totiž občané Švýcarska v lidovém hlasování rozhodli, že zcela, okamžitě a bez „pardonu“ ukončí činnost všech heren v zemi.
Read More »Moje první setkání s hazardem