Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontaktujte nás e-mailem  mpolednicek@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 289 687

Jsme tým lidí různých názorů a životních zkušeností, vyznání i politických preferencí. To, co máme společné je to, že nám není lhostejná budoucnost našeho města. Shodujeme se na základních principech, na nichž se snažíme budovat správu veřejných věcí.

Důraz klademe na tradiční hodnoty jako je ochrana rodiny, slušnost, osobní zodpovědnost, dodržování daného slova či ochrana a rozvíjení kulturního odkazu. Očekávám e otevřenost a profesionalitu veřejné správy, která by měla vytvářet prostřední, které pomůže občanům v jejich aktivním veřejném životě. Samozřejmá je pro nás zodpovědná solidarita se sociálně vyčleněnými spoluobčany, stejně jako soulad rozvoje města s ochranou životního prostředí.

Naši kandidáti jsou ve svém okolí známí svými pevnými názory a bezúhonností. Je nám cizí politický turismus, prosazování sobeckých zájmů a vyřizování si osobních účtů. Našich cílů chceme dosáhnout spoluprací s demokraticky smýšlejícími partnery. Nesnížíme se k otevřenému či skrytému společnému postupu s autoritářskými a nedemokratickými.

Minimum 4 characters