Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontaktujte nás e-mailem  mpolednicek@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 289 687

Ostrov – město, kde bude chtít žít každý

V minulém volebním období jsme se společně s koaličními partnery aktivně snažili v mnoha oblastech posunout město kupředu. Je Vaším právem zhodnotit, nakolik se nám to podařilo. V každém případě jsme získali řadu nových zkušeností a práce pro město, pro Vás – nás všechny, nás stále baví a cítíme, že má smysl. Na řadu věcí se díváme odlišně než ostatní volební uskupení, a právě to může být v budoucnosti významným přínosem pro město a jeho občany. Období, které je nyní před námi, může vyvolávat nejrůznější obavy. My jsme připraveni s plnou odpovědností a nasazením situace řešit a nevymlouvat se na nepříznivé okolnosti.

Dostupné bydlení a problematika bydlení v Ostrově

Dostupné bydlení je jedním ze zásadních faktorů zastavení odlivu obyvatel
z Ostrova.

 • Zahájíme výstavbu minimálně 50 městských nájemních bytů.
 • Zachováme finanční podporu individuální výstavby.
 • Budeme postupně rekonstruovat městské byty.
 • Dokončíme rekonstrukci bývalého hotelu Myslivna na bytový dům.
 • Podpoříme výstavbu bytového domu na místě současné hasičské zbrojnice.
 • Vytipujeme vhodnou lokalitu pro výstavbu řadových domů.

Zdravotní péče v Ostrově

Kvalitní a dostupná zdravotní péče je nezbytnou součástí plnohodnotného života občana. Současný stav dostupnosti lékařské péče je neuspokojivý v celé republice, ani Ostrov není výjimkou. V rámci systému „Obce v datech“ je zdravotní péče jedním z faktorů, které řadí Ostrov až na 180. místo v České republice. Nepřipustíme, aby se za základní lékařskou péčí dojíždělo do jiných měst v regionu. Chceme lékaře v Ostrově, a proto podpoříme příchod praktických i specializovaných lékařů.

 • Nabídneme nově příchozím lékařům bydlení, které by je v Praze zadlužilo na několik let.  
 • Poskytneme nově příchozím lékařům finanční příspěvek na vybavení ordinace.
 • Finančně podpoříme studenty medicíny z Ostrova, kteří se do našeho města po ukončení studia vrátí.

Školství v Ostrově

Budeme pokračovat v investicích do školství s cílem vytvořit zde moderní, inspirující a motivační prostřední pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních škol.

 • Rozšíříme kapacitu školních družin na ZŠ Májová a ZŠ Myslbekova.
 • Zásadně zlepšíme kvalitu počítačové sítě a připojení k internetu ve školách zřizovaných městem.
 • Vytvoříme motivační systém pro příchod aprobovaných učitelů na ZŠ včetně možnosti přednostního získání bytu. Aprobovaní učitelé na základních školách znatelně chybí.
 • Vedle tradiční podpory MŠ podpoříme také předškolní vzdělávání v dětských skupinách od 2 let.
 • Podpoříme přípravu a realizaci přístavby ZUŠ Ostrov, aby mohly být všechny obory soustředěny pod jednou střechou.

Energetická budoucnost Ostrova

Reálné východisko z rostoucích cen energií vidíme ve snížení spotřeby a podpoře levnějších zdrojů energie. Díky prozíravým investicím do diverzifikace zdrojů tepla se Ostrovská teplárenská a.s. může chlubit jednou z nejnižších cen v České republice.

 • Dokončíme zateplení městských objektů.
 • Zrevidujeme energetickou náročnost příspěvkových organizací a provedeme potřebná opatření pro úspory tepla, elektřiny i vody.
 • Změníme podmínky tzv. kotlíkových dotací. Místo příspěvku na plynové kotle podpoříme instalaci fotovoltaických panelů na soukromých bytových a rodinných domech. Přispějeme na každou instalovanou kWh.
 • Po změně legislativy podpoříme komunitní energetiku, aby na levné elektrické energii ze slunce mohli profitovat také obyvatelé bytových domů.
 • Podpoříme vznik dobíjecích stanic v intravilánu města, např. výpůjčkou pozemků v blízkosti trafostanic, kde je dostatek potřebné elektrické energie.

Životní prostředí v Ostrově

Budeme usilovat o to, aby Ostrov zůstal zahradním městem plným zeleně. Základem péče o zeleň musí být efektivnější hospodaření s pitnou a dešťovou vodou.

 • Zlepšíme péči o zeleň v souladu s novým generelem zeleně.
 • Budeme pokračovat ve výsadbě nových stromů, zrealizujeme projekt obnovy zeleně na Hlavní třídě a dalších veřejných prostranství.
 • Zřídíme několik míst s vodními clonami a veřejnými pítky pro zlepšení komfortu občanů v horkých dnech, kterých v posledních letech přibývá. Je fajn se při procházce městem osvěžit.
 • Vybudujeme další nádrže na dešťovou vodu, kterou využijeme na zalévání zeleně ve městě. Najdeme způsob, jak využít tzv. šedou vodu z koupaliště a bazénu na ZŠ Masarykova.
 • Podpoříme zahrádkaření, protože k Ostrovu zkrátka patří. Proběhne výstavba nových zahrádek nad Paposem a vznikne komunitní zahrada v blízkosti Boreckých rybníků.
 • Provedeme postupné odbahnění Boreckých rybníků a vytipujeme vhodný rybník pro sportovní rybaření.
 • Přesuneme sběrný dvůr a výhledově také areál technických služeb na okraj města.

Sport v Ostrově

Rozvoj sportovišť a rostoucí nároky na jejich správu se neobejdou bez centrální profesionální správy městských sportovišť, ale i dozoru.

 • Dokončíme rekonstrukci koupaliště výstavbou nového zázemí.
 • Vybudujeme nový saunový svět s wellness, ke kterému jsme připravili studii a bude to saunový svět formátu, který v regionu nebude mít obdoby.
 • Podpoříme realizaci projektu sportovní haly u gymnázia včetně napojení na centrální zdroj tepla.
 • Dokončíme stavbu atletického areálu, jejíž součástí bude malé fotbalové hřiště a budova zázemí se sportovní/turistickou ubytovnou.
 • Zlepšíme napojení Ostrova na regionální síť cyklostezek v koordinaci s okolními obcemi.
 • Vybudujeme perfektní volnočasový areál za klášterem, který se bude skládat ze

skateparku (venkovního i krytého), inline dráhy, dopravního hřiště a náplavky s naučnou stezkou.

Kultura v Ostrově

Kultura je součástí našich životů a každý se chceme bavit. Město by k tomu mělo vytvořit podmínky a přispět.

 • Podpoříme akce pro všechny věkové kategorie, nezapomeneme ani na pravidelné akce pro seniory.
 • Akce typu besedy, přednášky, netradiční divadla, poslechové večery, výstavy místních umělců a jiné klubové akce nabídneme občanům města zdarma. Podpoříme spolky i jednotlivce, kteří se do kulturního dění aktivně zapojí.  
 • Ročně zorganizujeme tři koncerty známých kapel zdarma.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci domu kultury zaměřené na interiéry a modernizaci technologického vybavení.
 • Vybudujeme výtah a schodiště na půdu Staré radnice pro zásadní zlepšení využití objektu a komfortu občanů se sníženou pohyblivostí.

Ostrovská „VIP karta OSTROVÁK“ pro obyvatele s trvalým bydlištěm
v Ostrově

Být občanem města Ostrova se musí vyplatit! Také to tak cítíte?

 • Držitel této karty získá slevy např. na městskou hromadnou dopravu, vstup na koupaliště, vstup do saunového světa, vstup na vybrané kulturní a sportovní akce.
 • Program patriot: Cílem programu patriot je zvýšit počet obyvatel s trvalým bydlištěm v Ostrově a upevnit vazbu k našemu městu, necítit potřebu z města odcházet.

Pracovní příležitosti a podnikání v Ostrově

Město Ostrov získalo v roce 2021 od Karlovarské hospodářské komory titul Město pro Business, a to díky faktorům jako jsou nízká nezaměstnanost, nabídka pracovních míst, finanční dostupnost bydlení, kvalita středních škol, atd.  

 • Prostřednictvím webu města Ostrova a Ostrovského měsíčníku budeme pravidelně informovat o volných nebytových prostorách a budeme systematicky zlepšovat jejich technický stav.
 • Zmodernizujeme podnikatelský areál čp. 175 (lokalita U Jídelny) a přetvoříme jej na podnikatelský inkubátor pro 21. století, jehož součástí budou např. sdílené dílny (Fab Lab) a osobní sklady (Válka skladů).
 • Opravíme interiér obchodních prostor Brigádníku, který je v dezolátním stavu.

Bezpečnost v Ostrově

Vnímáme potřebu občanů cítit se v Ostrově bezpečně. 

 • Budeme nadále podporovat Městskou policii Ostrov, která se stará o naši bezpečnost.
 • Městská policie spadá pod město, a proto jí dopřejeme dostatek prostředků na provoz, mzdy i nezbytnou modernizaci.  
 • Samozřejmostí je přítomnost strážníků městské policie v ulicích, činnost preventistů kriminality a domovníků v bytech pro nízkopříjmové skupiny.

Sociální služby v Ostrově

Hlavní odpovědnost za péči o sociálně slabé a jinak znevýhodněné občany nese stát. Město Ostrov, v rámci svých možností a kompetencí, bude i nadále podporovat stávající sociální služby. (pobytové, terénní, asistenční)

 • Navážeme na aktivity, díky kterým jsme získali titul Obec přátelská seniorům a budeme usilovat o titul Obec přátelská rodině.
 • Budeme pokračovat ve zlepšení bezbariérovostí institucí i celého města a začneme poliklinikou.

Doprava

Ostrov není velké město, ale efektivní hromadná doprava usnadňuje život starším či méně pohyblivým obyvatelům.

 • Upravíme trasy MHD tak, aby odpadly přestupy, zlepšíme napojení na železniční dopravu a jednu z linek zavedeme do Lidické ulice.
 • MHD pro osoby nad 65 let bude zdarma.
 • Podpoříme možnost jízd Senior Express i do Karlových Varů.
 • Rozšíříme možnosti parkování u polikliniky.

Cestovní ruch

Rozvoj cestovního ruchu vidíme užitečný jak pro podnikatele v tomto oboru, tak pro obyvatele města. Cílená reklama v posledních letech již do Ostrova přivedla řadu nových návštěvníků.

 • Budeme pokračovat v mediálních kampaních pro podporu návštěvnosti Ostrova s cílem zvýšit návštěvnost památek, expozic a kulturních akcí. Vyšší počet turistů zvýší tržby ostrovským podnikatelům i dalším subjektům.
 • Zlepšíme péči o Zámecký park.
 • Vybudujeme mostek přes řeku Bystřici v místě, kde kdysi býval. (za Palácem princů)
 • Postavíme v Zámeckém parku alespoň jeden odpočinkový altánek.

Komunikace, kontakt s občany, zapojení do rozhodování

Informovanost občanů je pro nás samozřejmostí, a proto jí budeme věnovat zvýšenou pozornost.

 • Obnovíme oblíbené místní vysílání kabelové televize tak, jak jste ho znali dříve. Chceme zpět Zprávy z Ostrova, S-MIX a podpořit vznik nových dokumentů o Ostrově a okolí.
 • Dokončíme modernizaci webu města, aby byl přehlednější a témata snadno vyhledatelná.
 • Budeme pokračovat v digitalizaci úřadu tak, aby maximum úkonů mohli občané dělat z pohodlí domova, bez nutnosti návštěvy úřadu.
 • Víte, co je to participativní rozpočet? Dáme občanům města možnost, aby si sami rozhodli, co by v Ostrově chtěli vybudovat, zlepšit nebo zařídit. (v objemu do 5 mil. Kč/ročně)
 • Spokojenost návštěvníků úřadu je pro nás důležitá, a proto zapracujeme na zkvalitnění proklientského přístupu. (čekací doby, lhůty pro vyřízení záležitostí, obecně vstřícnost)

Nechceme dávat laciné sliby. Všechny výše uvedené body jsou reálné při stoprocentním nasazení na úřadě. Zajímá nás trvalý a smysluplný rozvoj města – zajímáte nás Vy, občané našeho města.

A proto nás přijďte, prosím, podpořit k volbám 23. a 24. září 2022.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters