Kdo vlastně podporuje zahrádkáře?

REAKCE NA ČLÁNEK PETRA KADLECE v ostrovském měsíčníku 01-2016

V příspěvku uveřejněném na 16. str. OM s vročením „Leden 2015“, které bylo paradoxně vydáno v posledních dnech r. 2015, uvádí pisatel Petr Kadlec: „…Další dobrou zprávou je, že starosta města dostál svému slibu a finančně pomohl osadě 10 Za zimním stadionem.

Celý příspěvek

Reakce na články v Ostrovském měsíčníku 12/2015 a poznámka k jednomu ostrovskému folklóru

Navzdory všem argumentům Jana Bureše proti koupi hotelu Myslivna do majetku města, které uvedl v článku v prosincovém OM a které považuji za logické, jsem spíše rád, že město objekt koupilo. Důvod je jednoduchý. Tento historický dům na velmi významném místě v těsném sousedství zámku a parku může být zachráněn. Dalším nevyužíváním a postupným chátráním zde totiž město mělo zaděláno na pěknou ostudu přímo v historickém centru. Celý příspěvek