Autobusové náměstí…

V předchozím příspěvku jsme se věnovali autobusové dopravě v pojetí minulého vedení města. Velkolepé plány vedly nejen k nákupu pěti autobusů, ale byla zahájena také projektová příprava nového řešení autobusových stání na Mírovém náměstí v Ostrově. Vedle zřízení autobusových zastávek mělo být vybudováno zázemí pro cestující a řešena nepřehledná situace v průběhu dvou denních špiček v souvislosti s cestováním děti do a ze školy. 

Bohužel celý proces prozatím probíhal zcela bez informování veřejnosti. Vzhledem k tomu, jak zásadně by změnil podobu samotného centra města, považujeme za nezbytné obyvatele Ostrova s tímto projektem alespoň v základních obrysech seznámit. Celý příspěvek

Jak je to s tou autobusovou dopravou v Ostrově?

Někdo tvrdí, že autobusy jezdí prázdné, jiný zase, že některé jsou dosti plné. Vždyť 472 lidí za den, to je přece pěkné číslo. Zkusme pěkné číslo uvést do souvislostí.

V Ostrově existuje pět linek. Pro všední dny je to celkem 166 spojů – tedy 166 spojů na jeden všední den. Pro soboty, neděle a svátky je spojů pochopitelně méně – pouhých 45. V lednu tohoto roku bylo 22 pracovních dnů a 9 dnů svátečních (přesněji – sobot a nedělí). Kalkulačka nám hravě spočítá, že v měsíci lednu Ostrovem projelo ve směru tam a zpět celkem 4057 spojů (166×22 a 45×9). Přepraveno bylo celkem 14643 cestujících (doufám, že číslo je pravdivé, bylo uvedeno v článku místostarosty Mgr. Bílka v březnovém čísle Ostrovského měsíčníku). A opět kalkulačka rychle spočítá, že na jeden spoj připadá průměrně 3,6 cestujícího. Celý příspěvek

Jak dál…

V posledních dnech a týdnech se velká pozornost věnovala odvolání a volbě nového vedení města Ostrova. Nyní je čas, abychom se zaměřili na budoucnost. Priority zastupitelů za sdružení Ostrováci.cz definuje volební program, který najdete na těchto stránkách. Několik bodů, které se nám doposud nepodařilo prosadit, jsme vložili do programového prohlášení nové rady města. Podporujeme všechny body programového prohlášení, ale následující body vycházejí přímo ze zmíněného volebního programu. Celý příspěvek