Každý desátý obyvatel Ostrova je v dluhové pasti. Může město pomoci?

Dle Mapy exekucí je v Ostrově v exekuci téměř 15 % občanů. Více než polovina z těchto lidí má pak exekuce přinejmenším tři a jejich šance dostat se z dluhů vlastními silami jsou tak výrazně snížené. Život s exekucí se přitom zdaleka nedotýká jen těchto občanů ale také celých jejich rodin a v konečném důsledku i celé společnosti.

Lidé v exekucích rychle ztrácejí motivaci k práci, když zjišťují, že bez ohledu na to, kolik vydělají, jim na účet po exekučních srážkách přijde vždy jen nezabavitelné minimum.  V důsledku toho pak tato nemalá část společnosti hledá výdělek na černo, což pro stát a v konečném důsledku i pro město znamená daňový únik, ale také naprosto zbytečné zatížení sociálního systému. Lidé bez naděje na zlepšení své životní situace pak pochopitelně přestávají věřit také v celou ideu demokratického právního státu a jsou výrazně náchylnější k volbě populistických a nedemokratických stran. Je tedy jasné, že se celý problém netýká ani zdaleka jen dlužníků ale celé společnosti. Může však k řešení této situace nějakým způsobem přispět i město?

Levnější vymáhání dluhů

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím jsem se zajímal o to, jakým způsobem město vymáhá své pohledávky a z poskytnutých dat vyplývá, že zde určitě velký prostor pro zlepšení je. Město Ostrov v současnosti dle poskytnutých informací vede 2568 exekucí vůči 2363 dlužníkům. Z přiloženého seznamu exekucí pak vyplývá, že velké množství z těchto exekucí je vedených kvůli dluhu nižšímu než 1000 Kč a v seznamu lze najít i dluh ve výši 100 Kč. Hned 1819 exekucí (tedy více než 70 %) je pak vedeno na základě nejrůznějších rozhodnutí o pokutě, a právě zde tkví problém.

Udělené pokuty samozřejmě z podstaty věci musejí být vymahatelné, ale jejich vymáhání lze zajistit způsobem, který by byl pro dlužníky i pro město šetrnější a především levnější. Uložené pokuty totiž mohou obce vymáhat nejen prostřednictvím soudních exekutorů ale také prostřednictvím celní správy, která je přitom ve vymáhání podobně efektivní ale zároveň výrazně levnější.

Mohlo by Vás také zajímat:  V jakém stavu je naše město?

Zatímco v případě vymáhání dluhu ve výši 100 Kč prostřednictvím soudního exekutora zaplatí dlužník na nákladech exekuce 6500 Kč (3000 Kč odměna exekutora, 3500 Kč náhrada účelně vynaložených výdajů), v případě vymáhání přes celní správu jsou náklady, které dlužník zaplatí výrazně nižší a v tomto případě by se jednalo o 500 Kč. Z pohledu dlužníka se přirozeně jedná o obrovský rozdíl, který výrazně snižuje nebo zvyšuje jeho schopnost dluh zaplatit. V mnoha případech pak bohužel samozřejmě dochází k nevymožení dluhu a v takovém případě pak může exekutor navíc požadovat náhradu svých nákladů přímo od města.

Město Ostrov i přes výše uvedené zatím pro vymáhání pokut dle sdělených informací využívá výhradně soudní exekutory a prostřednictvím celní správy žádné pohledávky nevymáhá. Přes celníky už dnes přitom velkou část svých pohledávek vymáhají například obce jako Sokolov, Mariánské Lázně, České Budějovice, Hradec Králové, Domažlice a řada dalších měst. Vymáhání drobných dluhů prostřednictvím celní správy, a nikoliv prostřednictvím soudních exekutorů, pak dlouhodobě prosazuje také Veřejný ochránce práv.

Lepší osvěta

Druhý způsob, jak město může pomoci v boji s exekucemi, pak samozřejmě spočívá v samotném předcházení zadlužení. K tomu lze přispět podporou výuky finanční a právní gramotnosti ve školách i informováním o možnostech bezplatné právní pomoci v městských médiích.

V současnosti se však zatím bohužel děje spíše opak. Když si otevřeme poslední číslo Ostrovského měsíčníku, najdeme hned na straně 4 reklamu na poskytnutí půjčky až do výše 50.000 Kč od společnosti HELP Financial s.r.o., která se v Indexu odpovědného úvěrování sestavovaného Člověkem v tísni zařadila až na samotný chvost mezi jiné nechvalně proslulé společnosti. O mnoho lépe pak společnost nedopadla ani pokud šlo o cenu úvěru, kde se zařadila mezi deset nejdražších poskytovatelů ze 42 hodnocených, když se RPSN u půjček této společnosti pohybuje mezi 200 až 300 %.

Mohlo by Vás také zajímat:  Ostrovská kavárna.cz - setkání s našimi kandidáty