Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Každý desátý obyvatel Ostrova je v dluhové pasti. Může město pomoci?

Dle Mapy exekucí je v Ostrově v exekuci téměř 15 % občanů. Více než polovina z těchto lidí má pak exekuce přinejmenším tři a jejich šance dostat se z dluhů vlastními silami jsou tak výrazně snížené. Život s exekucí se přitom zdaleka nedotýká jen těchto občanů ale také celých jejich rodin a v konečném důsledku i celé společnosti.

Lidé v exekucích rychle ztrácejí motivaci k práci, když zjišťují, že bez ohledu na to, kolik vydělají, jim na účet po exekučních srážkách přijde vždy jen nezabavitelné minimum.  V důsledku toho pak tato nemalá část společnosti hledá výdělek na černo, což pro stát a v konečném důsledku i pro město znamená daňový únik, ale také naprosto zbytečné zatížení sociálního systému. Lidé bez naděje na zlepšení své životní situace pak pochopitelně přestávají věřit také v celou ideu demokratického právního státu a jsou výrazně náchylnější k volbě populistických a nedemokratických stran. Je tedy jasné, že se celý problém netýká ani zdaleka jen dlužníků ale celé společnosti. Může však k řešení této situace nějakým způsobem přispět i město?

Levnější vymáhání dluhů

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím jsem se zajímal o to, jakým způsobem město vymáhá své pohledávky a z poskytnutých dat vyplývá, že zde určitě velký prostor pro zlepšení je. Město Ostrov v současnosti dle poskytnutých informací vede 2568 exekucí vůči 2363 dlužníkům. Z přiloženého seznamu exekucí pak vyplývá, že velké množství z těchto exekucí je vedených kvůli dluhu nižšímu než 1000 Kč a v seznamu lze najít i dluh ve výši 100 Kč. Hned 1819 exekucí (tedy více než 70 %) je pak vedeno na základě nejrůznějších rozhodnutí o pokutě, a právě zde tkví problém.

Udělené pokuty samozřejmě z podstaty věci musejí být vymahatelné, ale jejich vymáhání lze zajistit způsobem, který by byl pro dlužníky i pro město šetrnější a především levnější. Uložené pokuty totiž mohou obce vymáhat nejen prostřednictvím soudních exekutorů ale také prostřednictvím celní správy, která je přitom ve vymáhání podobně efektivní ale zároveň výrazně levnější.

Zatímco v případě vymáhání dluhu ve výši 100 Kč prostřednictvím soudního exekutora zaplatí dlužník na nákladech exekuce 6500 Kč (3000 Kč odměna exekutora, 3500 Kč náhrada účelně vynaložených výdajů), v případě vymáhání přes celní správu jsou náklady, které dlužník zaplatí výrazně nižší a v tomto případě by se jednalo o 500 Kč. Z pohledu dlužníka se přirozeně jedná o obrovský rozdíl, který výrazně snižuje nebo zvyšuje jeho schopnost dluh zaplatit. V mnoha případech pak bohužel samozřejmě dochází k nevymožení dluhu a v takovém případě pak může exekutor navíc požadovat náhradu svých nákladů přímo od města.

Město Ostrov i přes výše uvedené zatím pro vymáhání pokut dle sdělených informací využívá výhradně soudní exekutory a prostřednictvím celní správy žádné pohledávky nevymáhá. Přes celníky už dnes přitom velkou část svých pohledávek vymáhají například obce jako Sokolov, Mariánské Lázně, České Budějovice, Hradec Králové, Domažlice a řada dalších měst. Vymáhání drobných dluhů prostřednictvím celní správy, a nikoliv prostřednictvím soudních exekutorů, pak dlouhodobě prosazuje také Veřejný ochránce práv.

Lepší osvěta

Druhý způsob, jak město může pomoci v boji s exekucemi, pak samozřejmě spočívá v samotném předcházení zadlužení. K tomu lze přispět podporou výuky finanční a právní gramotnosti ve školách i informováním o možnostech bezplatné právní pomoci v městských médiích.

V současnosti se však zatím bohužel děje spíše opak. Když si otevřeme poslední číslo Ostrovského měsíčníku, najdeme hned na straně 4 reklamu na poskytnutí půjčky až do výše 50.000 Kč od společnosti HELP Financial s.r.o., která se v Indexu odpovědného úvěrování sestavovaného Člověkem v tísni zařadila až na samotný chvost mezi jiné nechvalně proslulé společnosti. O mnoho lépe pak společnost nedopadla ani pokud šlo o cenu úvěru, kde se zařadila mezi deset nejdražších poskytovatelů ze 42 hodnocených, když se RPSN u půjček této společnosti pohybuje mezi 200 až 300 %.

 

 

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters