Mgr. Hana Tamchynová

Učitelka ZŠ, 46 let,
kandidát č. 6

Vystudovala SPgŠ KV a následně Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem. Nyní pracuje na ZŠ Myslbekova. Profese učitelky je zároveň i jejím největším koníčkem.

V zastupitelstvu by prosazovala investice do rozvoje a modernizace příspěvkových organizací města (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MDDM, DK, MK) a podporovala všechny smysluplné projekty, které povedou ke zkvalitnění života v našem městě.

Návrat k přehledu kandidátů