Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kam kráčí Ostrovský měsíčník?

ok0101S novým rokem 2015 vyšlo nové číslo Ostrovského měsíčníku. Pro mnohé čtenáře bylo jistě překvapením, že již neobsahoval obligátní úvodník šéfredaktora Jana Železného a pozorným čtenářům možná neuniklo zcela jiné složení redakční rady.

 

Lednové číslo vyšlo za nestandardních podmínek a netřeba mu věnovat velkou pozornost. Šéfredaktor Jan Železný ve funkci skončil a do funkce šéfredaktora se zřejmě na omezenou domu vrátila paní Irena Janečková, která má s vydáváním tohoto periodika letité zkušenosti. Skutečná redakční rada byla jmenována radou města až v pondělí 5. ledna ve složení Josef Železný (místostarosta města, ČSSD), Pavlína Lišková (radní, ČSSD) a Martina Pavlasová (propagační specialistka DK Ostrova). Nejen k mému překvapení v ní nebyl žádný zástupce opozice, přestože je Ostrovský měsíčník dotován z rozpočtu města částkou cca 340 tis. Do redakční rady nebyl jmenován ani šéfredaktor, i když jsem se z veřejné diskuse později dozvěděl, že šéfredaktor je údajně členem redakční rady z titulu funkce. Zajímavé je, že šéfredaktora jmenuje „jen“ vydavatel a členy redakční rady Město Ostrov..

V reportáži kabelové televize zaznělo, že jsem odmítl členství v redakční radě. Škoda, že redaktorka také nesdělila, že to bylo z důvodu vytížení v jiných orgánech města, konkrétně v rozpočtové komisi a rozpočtovém výboru města. Za sebe jsem do redakční rady nabídl velice schopného Vladimíra Tomana, který by byl pro budoucnost Ostrovského měsíčníku velkým přínosem.

Současná podoba Ostrovského měsíčníku byla vedením města prezentována jako úspěch, jako výrazný posun k lepšímu. Na téma obsahové i formální kvality periodika jsme s šéfredaktorem Železným vedli dlouhé neveřejné a v konci i veřejné polemiky. Celá situace je tedy pro mě poněkud nepřehledná a pochybnosti dále zvýšilo výběrové řízení na funkci VEDOUCÍHO REDAKTORA, které bylo vypsáno Domem kultury.

http://www.dk-ostrov.cz/dum-kultury/volna-mista
http://www.marekpolednicek.cz/pohadka-o-chudem-a-bohatsim-mesicniku/

Ing. Marek Poledníček

om0705

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters