Kam mizí obyvatelé Ostrova?

Ne každý odchází dobrovolně

Nějakou ztrátu přičítáme covidu a stáří obyvatel, kteří umírají a město tak nedobrovolně opouští. Nabízí se ale i jiná otázka, která souvisí s dobrovolným opouštěním města a to sice: PROČ se obyvatelé města stěhují pryč? Celá reprezentace města se upřímně a dlouhodobě snaží tvořit lepší Ostrov. Opravujeme školy, budujeme sportoviště, staráme se o památky, přejeme kultuře. Podporujeme individuální výstavbu příspěvkem na pozemek i vlastní bytovou jednotku. Snažíme se nezapomínat ani na ty nejslabší a postižené. A přesto všechno počet obyvatel města významně klesá. Může to být obecný trend v Karlovarském kraji, který nedokáže nabídnout atraktivní uplatnění absolventům středních i vysokých škol.

Co pro udržení obyvatel můžeme udělat?

Kdykoliv se však ve vedení města k této otázce vracíme, vychází nám pro stabilizaci města jako nejlepší podporovat dostupné bydlení, možnost pracovního uplatnění a v neposlední řadě také potřebnou zdravotní péči. Je logické, že nás těší znovuzrození průmyslové zóny Sever v místě bývalého závodu Škoda. Těší nás také postupující výstavba první haly a věříme, že druhá, pravděpodobně vyšší hala, přiláká dalšího prestižního zaměstnavatele, který nabídne zajímavé pracovní pozice a přispěje i k růstu mezd v celém Ostrovsku. Přesně tak, jak se tomu děje a funguje i na jiných průmyslových zónách a v jejich blízkosti.

Máme za sebou historicky první referendum, jehož cílem bylo objektivně zjistit, jak velká část obyvatelstva města nesouhlasí s navýšením jedné z hal o výšce 12 m po římsu na 22,5 m celkem. Referenda se nakonec zúčastnilo 2432 občanů z celkového počtu oprávněných voličů, kterých bylo v Ostrově ve dni referenda 13031. Volební účast představovala 18,66 %. Aby bylo referendum platné, muselo by se jej zúčastnit alespoň 35 % oprávněných voličů. 

Proti navýšení se v referendu vyslovilo 2249 voličů. Skupina odpůrců prokázala míru akceschopnosti a míru odvahy jít svůj názor veřejně sdělit. Já osobně si tuto skutečnost překládám tak, že  dalších více jak 10 tis. oprávněných voličů tato problematika nezajímá, nebo s navýšením haly souhlasí a třeba vidí ve větším rozmachu i větší příležitosti pro město, o kterých jsem psal výše.

Co bude dál?

Odbor rozvoje a územního plánování města Ostrova ve spolupráci s firmou Panattoni budou pokračovat ve vypořádávání připomínek dotčených orgánů ke změně územního plánu. O tom, jak to celé dopadne, rozhodnou dvě věci. Zmíněné vypořádání připomínek, a pokud bude kladné, konečné slovo budou mít zastupitelé města. Jsem přesvědčen o tom, že zastupitelé budou mít při hlasování na paměti prospěch celého města Ostrova.

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova