Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kam mizí obyvatelé Ostrova?

Od léta minulého roku jsme se v Ostrovském měsíčníku vrátili ke zveřejňování počtu obyvatel našeho města. Před lety se Ostrov honosil počtem 20 tis. obyvatel a ještě nedávno jsme v marketingových textech publikovali 17 tis. obyvatel. Za posledních půl roku ubylo dalších 150 občanů. Současný aktuální počet obyvatel města je přesně 15 825.

Ne každý odchází dobrovolně

Nějakou ztrátu přičítáme covidu a stáří obyvatel, kteří umírají a město tak nedobrovolně opouští. Nabízí se ale i jiná otázka, která souvisí s dobrovolným opouštěním města a to sice: PROČ se obyvatelé města stěhují pryč? Celá reprezentace města se upřímně a dlouhodobě snaží tvořit lepší Ostrov. Opravujeme školy, budujeme sportoviště, staráme se o památky, přejeme kultuře. Podporujeme individuální výstavbu příspěvkem na pozemek i vlastní bytovou jednotku. Snažíme se nezapomínat ani na ty nejslabší a postižené. A přesto všechno počet obyvatel města významně klesá. Může to být obecný trend v Karlovarském kraji, který nedokáže nabídnout atraktivní uplatnění absolventům středních i vysokých škol.

Co pro udržení obyvatel můžeme udělat?

Kdykoliv se však ve vedení města k této otázce vracíme, vychází nám pro stabilizaci města jako nejlepší podporovat dostupné bydlení, možnost pracovního uplatnění a v neposlední řadě také potřebnou zdravotní péči. Je logické, že nás těší znovuzrození průmyslové zóny Sever v místě bývalého závodu Škoda. Těší nás také postupující výstavba první haly a věříme, že druhá, pravděpodobně vyšší hala, přiláká dalšího prestižního zaměstnavatele, který nabídne zajímavé pracovní pozice a přispěje i k růstu mezd v celém Ostrovsku. Přesně tak, jak se tomu děje a funguje i na jiných průmyslových zónách a v jejich blízkosti.

Máme za sebou historicky první referendum, jehož cílem bylo objektivně zjistit, jak velká část obyvatelstva města nesouhlasí s navýšením jedné z hal o výšce 12 m po římsu na 22,5 m celkem. Referenda se nakonec zúčastnilo 2432 občanů z celkového počtu oprávněných voličů, kterých bylo v Ostrově ve dni referenda 13031. Volební účast představovala 18,66 %. Aby bylo referendum platné, muselo by se jej zúčastnit alespoň 35 % oprávněných voličů. 

Proti navýšení se v referendu vyslovilo 2249 voličů. Skupina odpůrců prokázala míru akceschopnosti a míru odvahy jít svůj názor veřejně sdělit. Já osobně si tuto skutečnost překládám tak, že  dalších více jak 10 tis. oprávněných voličů tato problematika nezajímá, nebo s navýšením haly souhlasí a třeba vidí ve větším rozmachu i větší příležitosti pro město, o kterých jsem psal výše.

Co bude dál?

Odbor rozvoje a územního plánování města Ostrova ve spolupráci s firmou Panattoni budou pokračovat ve vypořádávání připomínek dotčených orgánů ke změně územního plánu. O tom, jak to celé dopadne, rozhodnou dvě věci. Zmíněné vypořádání připomínek, a pokud bude kladné, konečné slovo budou mít zastupitelé města. Jsem přesvědčen o tom, že zastupitelé budou mít při hlasování na paměti prospěch celého města Ostrova.

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters