Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lepší komunikace zajistí pořádek a zlepší atmosféru

Žijeme v rychlé době, ve které se každému z nás otevírají nové možnosti získávání informací i jejich komentování. Občané Ostrova těchto možností využívají a zejména na Facebooku přináší celou řadu nápadů, jak naše město nadále zvelebovat, a neváhají ani kritizovat některá rozhodnutí radních a zastupitelů. Domnívám se, že se jedná o velmi pozitivní trend, který dokazuje, že se Ostrováci o své město zajímají. Co už však poněkud pokulhává je komunikace města a jeho představitelů, kteří na výtky občanů reagují v zásadě jen v předvolebním čase nebo s pomocí neefektivních prostředků.

Jednou z jednoduchých možností, jak občanům zjednodušit komunikaci s městem, je připojení se ke službě lepšímísto.cz.  Prostřednictvím jednoduché aplikace pak bude moci kdokoliv upozornit město na problémy vyskytující se ve veřejném prostoru jako mohou být například poškozené lavičky, znečištěná pískoviště nebo neposekaný trávník. Město se tak velmi rychle dozví o existenci problému a odpovědný úředník zajistí jeho nápravu. Jednoduché problémy tak budou vyřešeny během několika dní, v náročnějších případech pak bude úředník prostřednictvím aplikace občany informovat o tom, jak se na řešení pracuje.

Nedostatečná je také komunikace města ohledně připravovaných projektů jako je zřízení klidové zóny namísto bývalého tržiště nebo výstavba autobusového terminálu. Město nemůže od občanů vyžadovat, aby se k projektům chodili vyjadřovat na zastupitelstva, která jsou často neúnosně dlouhá a konají se v časech, kdy jsou lidé v práci. Město by tedy mělo o projektech informovat již od nejrannější fáze příprav prostřednictvím svého Facebooku a zejména starosta a radní musí adekvátně reagovat na všechny výtky občanů a vyvrátit jejich obavy z hluku nebo jiných nešvarů spojených s případnou realizací projektů.

Zapomínat pak samozřejmě nesmíme ani na občany, kteří Facebook nevyužívají. Radnice musí být otevřená diskuzím s občany a na dotazy občanů by měl starosta reagovat také prostřednictvím Ostrovského měsíčníku a kabelové televize. U obou médií budeme zároveň dbát na to, aby dávala dostatečný prostor také opozičním zastupitelům, což se v současnosti prakticky neděje.

Samozřejmostí by pak měla být snaha města o co nejtransparentnější fungování. Město by mělo na svém webu zveřejňovat všechny podstatné dokumenty vytvořené za veřejné peníze. Rada města pak musí plánovat práci tak, aby byly materiály k jednání zastupitelstva vždy připraveny alespoň týden před jeho jednáním a ty by pak neměly být poskytovány jen zastupitelům ale prostřednictvím webu také všem občanům, aby byla zajištěna maximální veřejná kontrola práce zastupitelstva i rady.

Skrze lepší komunikaci a větší přívětivost města tak přispějeme ke zlepšení vztahu občanů k městu a jeho úředníkům.

Pavel Raus

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters