Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Průmyslová zóna Ostrov – North, hrozba nebo příležitost?

Jako místostarosta města Ostrova jsem se s tímto projektem poprvé setkal v okamžiku, když se na nás společnost Panattoni obrátila se záměrem zvýšit výšku budov z 12 m (výška římsy) na 22,5 m (celková výška stavby).

V tuto chvíli již bylo na tuto stavbu vydáno stavební povolení na větší ze dvou hal pod názvem A. Hala má vyrůstat ve třech etapách a konečný půdorys má rozměr 529 x 193 m. Dispozice haly bude rozdělena do několika provozních úseků. Jedná se většinou o skladovací prostory s drobnou výrobou, doplněné sociálními vestavky a dvoupodlažními administrativními vestavbami s kancelářskými prostory, sociálním zázemím, šatny pro zaměstnance. 

Součástí projektu jsou také další venkovních objekty jako vrátnice, sprinklerovny, hrubé terénní úpravy a sadové úpravy. V rámci realizace stavby bude provedena také podmiňující investice v podobě „Cyklistická stezka z Ostrova přes Dolní Žďár a Horní Žďár směrem na Jáchymov“

První etapa projektu byla přijata vesměs pozitivně. Zmizely staré haly i hrazení, betony byly rozdrceny pro další využití, ocelové konstrukce odvezeny do šrotu. Dalo by se říci, že šlo o ukázkovou přeměnu brownfieldu na moderní průmyslový areál. 

Dopravní zatížení

Již v tuto chvíli bylo jasné, že obnova průmyslového areálu opět, po létech relativního klidu, zvýší dopravní zatížení v okolí zóny. Na obrázku níže je vidět předpoklad dopravního zatížení v této části Ostrova.

 

Vzhledem k oprávněným obavám dotčených obcí proběhla řada jednání s jejich zástupci, dopravním inspektorátem i odborem dopravy Karlovarským kraje. Největší diskuze se vedla o potřebě a vhodnosti kruhového objezdu v místě vjezdu a výjezdu do areálu. Stavební povolení nakonec počítá se stykovou křižovatkou, tzv. téčkem.  

V průběhu jednání se všemi zúčastněnými byla vyhotovena studie, ve kterém místě by byl kruhový objezd nejvýhodnější. S ohledem na potřebu zabránit vjezdu kamionů směrem na Jáchymov se ukázalo, že tímto místem je křižovatka jáchymovské a vykmanovské silnice. Zde by totiž bylo poslední místo, kde by se „zbloudilé“ kamiony mohly otočit, a jet na Chomutov nebo Karlovy Vary.      

Požadavek na změnu projektu

Na začátku nově otevřené diskuse o kruhové křižovatce byl právě požadavek na změnu výšky obou hal. Ta menší hala měla původně být nejen vyšší, ale také skoro dvakrát větší. Pokud by k tomu skutečně došlo, končila by těsně před areálem Rudé věže smrti. Kromě toho, že by těsně navazovala na národní kulturní památku zapsanou na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, stála by v místech původního komunistického lágru. Byť je to mimo současný areál ve vlastnictví Konfederace politických vězňů. 

Aktuální návrh na podobu areálu

S tímto pojetím jsme zásadně nesouhlasili. Po několik jednáních jsme se dohodli na tom, že vyšší bude jen hala A (ta větší). Ta menší bude v původní výšce i velikosti. „Protislužbou“ ze strany Panattoni byl příslib, že na své náklady vybuduje výše uvedený kruhový objezd na vhodném místě. 

Dopravní zatížení se údajně nezvýší

Zástupci společnosti Panattoni nás v průběhu jednání opakovaně ujišťovali, že větší výška objektů nepovede k navýšení dopravy. Tyto argumenty jistě opět přednesou také na pracovním zastupitelstvu, které se koná ve čtvrtek 22. dubna 2021  i na veřejném projednání změny územního plánu č. 3, které je svoláno na úterý 27. dubna 2021 v 16:00 hod. na Ostrovský zámek. Budeme požadovat, aby tento závazek společnost dala písemně. Přenos z tohoto jednání bude možné sledovat online. 

Zastínění Rudé věže smrti

Rudá věž smrti byla vždy součástí průmyslového areálu. Do zbourání plotu původního areálu Škoda věž v podstatě nebyla vidět, jen z několika míst byla vidět její horní část. Dřívější průmyslový areál byl ošklivý slepenec průmyslových objektů. Plánované stavby nových hal vytvoří moderní, relativně čistý  uspořádaný otevřený areál, v kterém má být pamatováno na parkovací místa přímo u Věže smrti. Z tohoto pohledu se situace výrazně zlepší plánované zvýšení jednoho z objektů tuto situaci nezhorší.      

Hrozba nebo příležitost?

Během celé doby, co je Panattoni v Ostrově se ke mě nedostala oficiální informace, co konkrétního v areálu bude. V rámci úvah, drbů a jiných „zaručených zpráv“ padla jména různých distribučních firem, či jména různých prodejních řetězců. Skutečný charakter činnosti bude mít významný vliv na strukturu zaměstnanců, kteří budou v areálu pracovat. Aktuálně se mluví o max. 1000 osobách. V případě, že půjde alespoň trochu o sofistikovanou činnost, můžeme věřit tomu, že zde najde dobrou práci řada lidí z Ostrova a okolí. Je možné, že zóna do našeho města přiláká další schopné a pracovité lidi, kteří si zde pořídí bydlení a zapustí kořeny pro další generace. Je zde však ale také možnost, že areál nabídne jen jednoduché práce vhodné spíše pro agenturní dělníky.    

Všechny výše uvedené informace a argumenty nás vedlo k rozhodnutí umožnit zahájení procesu změny územního plánu. Jak to nakonec dopadne záleží na průběhu celého procesu a zejména na tom, zda zástupci Panattoni přesvědčí zastupitele města Ostrova svými argumenty. Věřte, že nám na budoucnosti města a jeho obyvatel záleží. V rámci možností děláme vše, co si myslíme, že je možné. Ne ideální, ale dobré. 

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

Ilustrační foto viz oficiální stránky projektu Podklady k aktuálně projednávané změně územního plánu č. 3

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters