Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Opravy vnitrobloků nemohou kopírovat původní stav

K největším „rekonstrukčním“ akcím Ostrova patří postupná rekonstrukce vnitrobloků. Hlavním důvodem je celková dožilost povrchů. Stejně důležitým důvodem je fakt, že od doby výstavby města uteklo 70 let a podstatně se změnila řada okolností. Tou nejviditelnější je enormní nárůst počtu automobilů, s čímž se město vypořádává mnoho let. Již dávno byla část ulic zjednosměrněna, aby bylo možné po jedné straně vozovky parkovat. Později došlo ke zrušení části chodníků, aby bylo možné parkovat šikmo. Akutní potřeba navýšit počet parkovacích míst nebo alespoň kultivovat stávající stav je důležitým zadáním při rekonstrukcích vnitrobloků.

Řešení dopravy a počet parkovacích míst

V případě 9. etapy jsme pracovali s tím, že střed etapy kolem tzv. kulaté drogerie je odjakživa průjezdný. Nutno podotknout, že stav před zahájením rekonstrukce již dávno není původní. Pamětníci vědí, že provoz byl kdysi obousměrný a jezdilo se po obou vnitřních vozovkách těsně kolem vchodů. Chvíli jsme pracovali s myšlenkou, že by v centru kolem centrální kruhové stavby zřídila pěší zóna. Bylo by to ale zcela proti tradičnímu pojetí etapy a přineslo by to řadu problému spojených se zajížděním k parkovacím místům. Silnice by musela být širší, což by bylo na úkor zeleně.

. etapy je

Zvýšení bezpečnosti obyvatel

Na základě dvou jednání s obyvateli etapy jsme přistoupili k řešení, které se právě realizuje. Jednou z hlavních myšlenek celé akce je zvýšení bezpečnosti v celé etapě. Té mj. napomůže odsunutí chodníků od domů, čímž se minimalizuje možnost pádu sněhu ze střechy na kolemjdoucí občany. K nejvýznamnějším požadavkům obyvatel patřilo maximální zachování zeleně. Proto vnikly mezi parkovacími místy ostrůvky pro nové stromy, kterých tam bude celkem 12. Dalším prvkem pro zlepšení klima ve vnitrobloku je použití vsakovací dlažby pro parkovací místa. Velkou pozornost jsme věnovali spádům, aby nevznikly dodatečné schody jako na jiných etapách.

Modernizace a koncentrace herních prvků

Severní a jižní část etapy je zatím ve fázi studie viz obrázek nahoře a dole. Na základě komunikace s obyvateli jsme upustili od stavby většího hřiště v jižní části a ze stejného místa jsme odstranili jedno dlouhodobě opuštěné a jedno nevyužité hřiště. Obyvatelé neměli zájem o jejich obnovu, preferovali klid v této části. Oproti tomu v severní části etapy budou dvě stávající hřiště doplněna o vybrané herní prvky. V současnosti ještě není definitivně rozhodnuto o podobě parkování u pošty. Obrázek níže představuje maximální možnou variantu.

Výsledek je kompromis z mnoha jednání

Celý záměr prošel kromě diskuse s veřejností několika jednáními investiční komise měst, jejíž členy je mj. vedoucí odboru životního prostředí. Provádějí projekt prochází standardním stavebním řízením. Jsme přesvědčeni o tom, že situace i kvalita života v tomto místě se v tomto místě po dokončení projektu zlepší. Rád bych touto cestou požádal obyvatele této části města požádal o trpělivost a pochopení.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters