Josef Macke

Ne slib, ale přání…

Volební program je vždy plný slibů. Slibů, které mají přilákat voliče. Některé strany upřednostňují bezpečnost, jiné zdraví, další dostupné bydlení, podporu toho či onoho. Jsou to vše jistě důležité otázky a našli by se mnohé další.

Nechci zde však dnes nic slibovat. Mám jen jedno přání, které se snad brzy vyplní. Věřím, že ať už vyhraje ten či onen, podaří se konečně všem demokratickým stranám v našem městě splatit dluh minulosti. Dluh, který máme vůči mladé generaci, ale především vůči těm, kterým vděčíme za zrod našeho novodobého města. Vždyť město mladých, jak se kdysi Ostrovu přezdívalo, náš věřím dnes radostný Ostrov zeleně, vyrostl v 50. letech 20. století mnohdy z otrocké práce vězňů. Jednou z upomínek na tuto dobu nesvobody, dobu jáchymovské uranové horečky, je národní kulturní památka Rudá věž smrti.Read More »Ne slib, ale přání…

Jarní kontrasty

P1030858P1030858Podle kalendáře je sice ještě zima, ale co chvíli se již vlády ujímají teplé sluneční paprsky a sem tam se už objevuje i nějaký ten kvítek. Kdo by odolal a nevyrazil na malou předjarní procházku ať už do parku, či k Boreckým rybníkům. Anebo jako já, k Ottovu rybníku spíše známému jako staré koupaliště.

Read More »Jarní kontrasty

Výchova dívek v Čechách, aneb ten pravý dárek od Ježíška

xmassgrafittixmassgrafittiJe tu čas vánoční, čas klidu a pohody. Do idylky sice trochu schází té bílé krásy, ale kdo chce, správnou vánoční náladu si udělá i na blátě. Co asi Ježíšek nadělí dětem pod stromeček? Bude to ten pravý dárek, co dětská očka rozzáří? Snad Ježíškovi ve výběru napomůže můj dnešní nevšední zážitek.

Read More »Výchova dívek v Čechách, aneb ten pravý dárek od Ježíška

Ostrov bezpěčí – četnictvo versus policie

Už od dávných dob bylo zřejmé, že mezi těmi co chtějí žít v klidu a pokoji, dodržovat zákony, se najdou tací, kteří žijí na okraji společnosti a porušování zákona je jejich každodenním chlebem. To bohužel platilo v minulosti a platí to i dnes.

cetnikcetnikVelkým krokem vpřed v potírání zločinnosti bylo zřízení samostatného bezpečnostního sboru tzv. četnictva, jehož prvořadým úkolem bylo, „aby udržovalo na všechny strany bezpečnost, pokoj a pořádek, aby dle možností předešlo a zabraňovalo nastávající přerušení všeho toho, jakož i všeliká přestoupení zákona nebo, kdyby se přestoupení nějaké přece událo, by stav zákonní opět zřídilo a rušitele pokoje nebo přestupce zákona dostavilo; konečně aby napomáhalo k vykonávání vrchnostenských nařízení a vůbec ve skutek uvádělo všeliká opatření, týkající se bezpečnosti, kteráž jsou v tomto zákoně a v služební instrukci pro četnictvo, jakožto zvláštní povinnost vytknuta.“ (Definice četnictva dle „Prozatímního organizovaného zákona o četnictvu v císařství Rakouském“ ze dne 18. ledna 1850).

Read More »Ostrov bezpěčí – četnictvo versus policie