Josef Macke

Jarní kontrasty

P1030858P1030858Podle kalendáře je sice ještě zima, ale co chvíli se již vlády ujímají teplé sluneční paprsky a sem tam se už objevuje i nějaký ten kvítek. Kdo by odolal a nevyrazil na malou předjarní procházku ať už do parku, či k Boreckým rybníkům. Anebo jako já, k Ottovu rybníku spíše známému jako staré koupaliště.

Read More »Jarní kontrasty

Výchova dívek v Čechách, aneb ten pravý dárek od Ježíška

xmassgrafittixmassgrafittiJe tu čas vánoční, čas klidu a pohody. Do idylky sice trochu schází té bílé krásy, ale kdo chce, správnou vánoční náladu si udělá i na blátě. Co asi Ježíšek nadělí dětem pod stromeček? Bude to ten pravý dárek, co dětská očka rozzáří? Snad Ježíškovi ve výběru napomůže můj dnešní nevšední zážitek.

Read More »Výchova dívek v Čechách, aneb ten pravý dárek od Ježíška

Ostrov bezpěčí – četnictvo versus policie

Už od dávných dob bylo zřejmé, že mezi těmi co chtějí žít v klidu a pokoji, dodržovat zákony, se najdou tací, kteří žijí na okraji společnosti a porušování zákona je jejich každodenním chlebem. To bohužel platilo v minulosti a platí to i dnes.

cetnikcetnikVelkým krokem vpřed v potírání zločinnosti bylo zřízení samostatného bezpečnostního sboru tzv. četnictva, jehož prvořadým úkolem bylo, „aby udržovalo na všechny strany bezpečnost, pokoj a pořádek, aby dle možností předešlo a zabraňovalo nastávající přerušení všeho toho, jakož i všeliká přestoupení zákona nebo, kdyby se přestoupení nějaké přece událo, by stav zákonní opět zřídilo a rušitele pokoje nebo přestupce zákona dostavilo; konečně aby napomáhalo k vykonávání vrchnostenských nařízení a vůbec ve skutek uvádělo všeliká opatření, týkající se bezpečnosti, kteráž jsou v tomto zákoně a v služební instrukci pro četnictvo, jakožto zvláštní povinnost vytknuta.“ (Definice četnictva dle „Prozatímního organizovaného zákona o četnictvu v císařství Rakouském“ ze dne 18. ledna 1850).

Read More »Ostrov bezpěčí – četnictvo versus policie