Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Author page: Josef Macke

Ostrov bezpěčí – četnictvo versus policie

Už od dávných dob bylo zřejmé, že mezi těmi co chtějí žít v klidu a pokoji, dodržovat zákony, se najdou tací, kteří žijí na okraji společnosti a porušování zákona je jejich každodenním chlebem. To bohužel platilo v minulosti a platí to i dnes.

cetnikVelkým krokem vpřed v potírání zločinnosti bylo zřízení samostatného bezpečnostního sboru tzv. četnictva, jehož prvořadým úkolem bylo, „aby udržovalo na všechny strany bezpečnost, pokoj a pořádek, aby dle možností předešlo a zabraňovalo nastávající přerušení všeho toho, jakož i všeliká přestoupení zákona nebo, kdyby se přestoupení nějaké přece událo, by stav zákonní opět zřídilo a rušitele pokoje nebo přestupce zákona dostavilo; konečně aby napomáhalo k vykonávání vrchnostenských nařízení a vůbec ve skutek uvádělo všeliká opatření, týkající se bezpečnosti, kteráž jsou v tomto zákoně a v služební instrukci pro četnictvo, jakožto zvláštní povinnost vytknuta.“ (Definice četnictva dle „Prozatímního organizovaného zákona o četnictvu v císařství Rakouském“ ze dne 18. ledna 1850).

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters