Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rozjedeme program Patriot

Mezi volebními body uskupení Ostrovácz.cz najdeme i program Patriot. Co si ale pod tímto heslem představit? Volební program jen heslovitě uvádí:

„Cílem programu patriot je zvýšit počet obyvatel s trvalým bydlištěm v Ostrově a upevnit jejich vazbu k tomuto městu. Necítit potřebu odejít.“

Pojďme si tuto myšlenku trochu rozvinout. Kdo je vlastně patriot? Dle Slovníku cizích slov je to vlastenec, lokálně pak nadšenec pro jedno místo, pro jeden kraj. Pokud probudíme ostrovský patriotismus, máme jistě větší šanci, aby nám v Ostrově mladí zůstávali a na trvalo zde našli svůj domov. Svůj rodinný ostrov.

Vzbudit zájem a povědomí o našem kraji můžeme mnoha směry. Ať už podporou kulturních a spolkových aktivit, obnovou památek, přednášky či výstavy. Nezanedbatelnou roli však v toto směru hraje i školní vzdělávání. Vždyť zapálený pedagog může probudit v dětské dušičce zájem o historii, zájem o naše město. Jednou z možností, jak pedagogům v této aktivitě pomoci, jak interaktivně přiblížit bohatou historii našeho regionu, bohatou historii Ostrova žákům a studentům je i tzv. vlastivědný kufřík.

Co je to „Vlastivědný kufřík“?

S nápadem, jak pomocí kufříku dostat „regionální historii“ do škol a poutavě ji žákům přiblížit přišlo před časem Muzeum Hlučínska. Učitelé mají k ruce při výuce „kufřík“, který je plný předmětů, dobových tiskovin a fotografií, které souvisejí s daným regionem, a to doslova od pravěku až po novodobé dějiny.

Co by vlastně mohlo být v našem ostrovském kufříku? Nejstarší počátky města by jistě mohla zastupovat kopie listiny s privilegiem krále Jana Lucemburského z roku 1331. Náš region v mnohém vděčí za svoji prosperitu rudnému dolování. Dejme tedy do kufříku i prut cínu a chybět určitě nesmí ani jáchymovský tolar. Přiblížit můžeme i pro ilustraci i různé středověké délkové a váhové míry. Jak velký byl vlastně loket, palec, či píď? Kdo dnes ví, že zámecký park byl v dobá největší slávy nazýván osmým divem světa. Přidejme tedy do kufříku, historické plány zahrady, která se v mnohém podobala zahradám ve Versailles. Novodobé dějiny pak jistě musí připomenout nejen světově proslulou porcelánku PULS, ale i pozdější i výrobu trolejbusů. Pohlednice a výstřižky z novin pak připomenou dějinné zvraty, ať už obě světové války, odsun anebo třeba srpnovou okupaci. Přidejme, ale třeba i svatební fotografie z různých dob, ať žáci vidí, jak se s časem měnila móda.  

Není to ale jen o předmětech, fotografiích a tiskovinách souvisejících s naším regionem. Neméně důležité jsou i doprovodné materiály pro pedagogy. Návody a tematické pracovní listy, jak s kufříkem pracovat. Jak nejlépe využít dané předměty ve výuce.

Věřím, že se nám podaří v příštím volebním období ustanovit pracovní skupiny složenou z pedagogů, historiků a patriotů. Ostrovské školy se tak jednou doufám dočkají svého kufříku. Kufřík je ale jen jednou z mnohých cest, jak probudit patriotismus v našich dětech.

Ing. Josef Macke

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters