Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kontaktujte nás e-mailem  mpolednicek@seznam.cz nebo telefonicky +420 602 289 687

Co chceme?

Do voleb jdeme proto, abychom uspěli a měli možnost se podílet na řízení města ku prospěchu všech občanů.

  • Přestože současné vedení pro město zatím neznamenalo žádnou katastrofu, řada jeho rozhodnutí budí rozpaky. O podstatných věcech rozhoduje příliš úzká skupina lidí.
  • Do rozhodování orgánů města chceme doplnit odbornost a širší rozhled. Naši kandidáti těmito vlastnostmi disponují.
  • Politická kultura ve městě upadá, názory opozice nebývají vyslyšeny. Je na čase se vrátit k věcné diskusi a vzájemné úctě.

Pro následující období považujeme za klíčový významný přesun prostředků – namísto investic do „betonu a cihel“ chceme investovat do zvelebování vztahů mezi lidmi, sociální činnosti, vzdělanosti a kultury. 

>>> Kdo jsme?
>>> 
Náš tým
>>> Náš program

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters