Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stará radnice musí být bezbariérová až na půdu

Stará radnice v Ostrově je vyhledávaným místem nejen pro svatby, ale také oblíbeným prostorem pro koncerty a výstavy. Sám jsem několikrát po koncertu zažil, že vystupující umělec chválil jedinečnou atmosféru půdního prostoru. Svatby se konají v nádherné historické konšelské síni a také svatební fotografie na vstupním schodišti před radnicí mají velké kouzlo. Přesto je zjevné, že Stará radnice přes své vynikající kvality již přestává vyhovovat soudobým požadavkům

Stará radnice není bezbariérová

Základním problémem této historické budovy je to, že není bezbariérová. Problematický je zejména přístup do vyšších podlaží přes strmé venkovní schodiště, které je naprosto omezující pro vstup špatně pohybově postižených osob. Potýkají se s tím zejména starší osoby, které se chtějí zúčastnit svatebních obřadů svých nejbližších. S jediným přístupem k obřadní síni navíc souvisí problémy, které vznikají v atraktivních termínech, kdy na sebe svatební obřady bezprostředně navazují. V podstatě si svatebčané svatby končící a následující navzájem překážejí.

Pokud se chce návštěvník dostat do půdního prostoru, jediná cesta vede po vnitřním schodišti, kdy návštěvník od obřadní síně překonává dalších cca 6 výškových metrů. Tím se pouze násobí problémy pro méně pohyblivé. Osoby na vozíku mají po celé radnici prostě smůlu.

To ale není to nejhorší. Osobně bych nechtěl zažít situaci při evakuaci osob v případě požáru při maximální (hasiči povolené) návštěvě diváků na nějakém zajímavém koncertu. Zástup unikajících osob se na půdě rozdělí na dvě schodiště, které diváky ale přivedou z obou stran do čelního střetu na centrálním schodišti. Asi není třeba mít velkou představivost, co se může při panice na tomto schodišti stát. Celý únik bude zakončen na strmých vstupních schodech před vstupem, na kterých je třeba být i za normálních okolností velmi opatrný.

Potenciál budovy, funkční a provozní nedostatky

V přízemní je velmi příjemná kavárna a držím palce, aby přežila opakovaný lockdown. Určitě tam budeme zase častými hosty. Tím ale pozitiva končí. Podél průchodu z Radniční uličky je několik nájemních obchůdků, které jsou prakticky pořád bez nájemců. Je to již mnoho let, asi nelze předpokládat, že by tomu v budoucnosti bylo jinak. Je třeba se zamyslet nad jiným využitím. Jsou to krásné zaklenuté prostory, i když narušené různými účelovými vestavbami. V posledním klenebním poli směrem od náměstí je dokonce situována technická místnost s kotelnou a rozvodnou. Umístění této technické místnosti brání přístupu do dalšího zajímavého prostoru a tím je gotické sklepení. Je určitě škoda tento prostor nevyužít a neukázat jej veřejnosti.

Změna koncepce mnohé vyřeší

Přístavba výtahu a nového schodiště byla údajně zamítnuta památkáři při projektování přestavby radnice do nynějšího stavu v 90. letech minulého století.

Dalším neúspěšným pokusem byl návrh vyřešit bezbariérovou komunikaci propojením se sousedním domem 48 (bývalá hospoda Radnice), kde měl vzniknout bezbariérový výtah. Dům byl mj. za tímto účelem zakoupen městem. Ukázalo se, že bezbariérové propojení je možné pouze do úrovně obřadní síně. Pokud by se výtah protáhl do úrovně půdy Staré radnice, tak by horní část výtahové šachty výrazně vystupovala ze střechy domu č. 48 před hřebenem střechy při pohledu z náměstí, navíc by propojení vycházelo účinkujícím za zády skrz goticko-renesanční štít. Vzhledem k poloze Staré radnice a domu č. 48 by výstup z výtahu byl veden přímo do obřadní síně, takže by se z části nádherné historické konšelské síně stala fakticky chodba a to včetně probourání gotického zdiva. Je zajímavé, že pro památkovou péči bylo toto řešení přijatelné. Tato koncepce byla polovičatá a zcela mylná.

Výtah a druhé schodiště

Jsme přesvědčeni o tom, že je na čase vrátit se k návrhu umístit vertikální komunikaci za Starou radnici vedle radniční uličky. Nový výtah a schodiště by byly navrženy jako samostatně stojící stavba propojená se Starou radnicí pouze v minimálních rozsahu a minimálními zásahy do historických konstrukcí. Je to řešení, které výrazně zmenší všechny výše zmíněné nedostatky dnešního stavu.

Věříme, že i orgány památkové péče prošly od 90. let vývojem a jsou schopny pomoci takovému modernímu řešení, které prakticky nezasahuje do památkové podstaty objektu a umožní i současné době přispět ke vzhledu a funkčnosti historické stavby.

Umrtvených historických objektů bez moderního využití máme v naší zemi opravdu dost. Subjektivní názory o narušení jakési historické autenticity prostředí a staveb by měly jít konečně stranou. Někdy se u památkových objektů, bohužel, rozhodovalo metodou líbí / nelíbí a vydávalo se to za poučený přístup. Samozřejmou podmínkou je architektonická a estetická kvalita toho, co jsme schopni nově historickým objektům přidat.

Pokud se podaří vysunout nové komunikace za objekt, umožní nám to poměrně bez náročných vnitřních zásahů vyřešit logiku provozu celého objektu. Prostřední trakt objektu podélně s podchodem (dnešní krámky) navrhujeme vyčistit od účelových klasicistních vestaveb a obnovit zaklenuté prostory v jejich původní kráse. Nový vstup do objektu bude navržen z průchodu a bude sem přemístěna recepce a v neposlední řadě se otevře přístup do gotických sklepů. Technická místnost bude přesunuta částečně do dnešního skladu kavárny. Kavárně může být naopak nabídnuto čelní pole středního traktu (za dnešním dvojramenným schodištěm) s možností předzahrádky v podchodu. Horní podlaží získají přístup ze dvou stran, což je výhodné provozně (svatby) tak pro případ úniku při požáru. Přesunem recepce do přízemí se také zvýší možnosti pro expozice v 1. podlaží.

Vlastně to všechno do sebe krásně zapadá. Ale uvidíme, čeká nás spousta práce. Stará radnice, občané i návštěvníci si to zaslouží.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters