Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Covid-19 a kultura v Ostrově

Smutnou tradicí této doby je opakované rušení veřejných akcí. Museli jsme se obejít beze Dne pro Ostrov, Michaelské pouti i rozsvícení vánočního stromu. V letošním roce neproběhl Reprezentační ples města, „odpískali“ jsme  ples sportovců a velký otazník se vznáší na Klášterními slavnostmi. Velkou neznámou je Den pro Ostrov a letošní kultura v Ostrově vůbec. 

Venkovní aktivity

Jedinou možností, jak trochu aktivně trávit volný čas jsou venkovní aktivity. Velmi oblíbeným cílem se stal ostrovský Zámecký park, který je nejen klidným a příjemným místem, ale je to také svědek slavné historie našeho města. Kromě samotné procházky můžete využít možnost staršího obnoveného projektu Zámecká zastavení. Zde na několika panelech můžete porovnat historické grafiky, jak park vypadal v době největší slávy s dnešní podobou. 

Vedle zámeckého parku mají obyvatelé města i jeho návštěvníci k dispozici další venkovní prostory. Výhodou je skutečnost, že i v době vládních opatření je možné volný čas trávit zajímavě a aktivně. K těm nejzajímavějším patří významný krajinný prvek Borecké rybníky. Kromě toho, že je to krásné prostředí, tak tudy vede zajímavá naučná stezka. V bezprostřední blízkosti Boreckých rybníků hned vedle fotbalových hřišť aktuálně připravujeme nové discgolfové hřiště.  

Zábava on-line

Velice si vážím aktivního přístupu Základní umělecké školy k oblíbenému vánočnímu koncertu. Děti spolu se svými učiteli se nemířili s tím, že by jejich páce s nacvičením programu přišla vniveč. Program, na kterém pracovali několik měsíců nahráli a odprezentovali veřejnosti. Premiéry programů proběhly ba velkoplošné obrazovce na Mírovém náměstí před Domem kultury v Ostrově. Reprízy pak v místním kanálu kabelové televize Ostrov, dnes Krušná TV. Pro zájemce jsme záznam koncertů umístili také na YouTUBE kanál města Ostrova.


ZUŠ Ostrov – 1. vánoční koncert | ZUŠ Ostrov – 2. vánoční koncert


Poděkování vedle samotným dětem a ZUŠ Ostrov patří také ZŠ Masarykova a jejímu školníkovi panu Oláhovi, že ve školním studiu za finanční podpory města provedl záznam jednotlivých vystoupení. Vánoční atmosféru jsme zachytili v záznamu výstavy betlémů v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově.

Věřím, že kulturní a společenský život v Ostrově dostane nový impuls jmenováním nového ředitele Domu kultury, který přijde s dalšími kreativními možnostmi, jak kulturu nechat žít i za této ztížené situace.  

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters