Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nájemní byty po rekonstrukci za cenu z výběrového řízení

Kvalitní a dostupné bydlení v našem městě je důležitou prioritou nejen Ostrováků.cz, ale celého současného vedení města. Nájemní byty jsou tedy doslova rodinným stříbrem našeho města.  

Postupná rekonstrukce bytů

Město Ostrov má v majetku přibližně 800 nájemních bytů v různých lokalitách, různé velikosti i technického stavu. Výše nájemného se pohybuje podle místa a typu bydlení v rozmezí od 36 do 60 Kč / m2. Ve všech bytech realitní kancelář provádí běžné opravy dle požadavků nájemníků. Vždy, když se byt uvolní, provede se kontrola jeho stavu a podle výsledku je provedena běžná údržba nebo je určen k celkové rekonstrukci. Tento verdikt zaznívá zpravidla u bytů, které jsou tzv. v původním stavu a bez zásadní opravy by je nebylo možné dále pronajmout.

V těchto bytech je provádí kompletní rekonstrukce jádra, elektroinstalace, podlah, dveří včetně zárubní, radiátorů a velmi často včetně štukování stěn i stropů. Náklady na takovouto komplexní rekonstrukci se pohybují v rozmezí od 600 do 700 tis. Kč.

Spravedlivá výše nájmu

Takto rozsáhlou opravou projde každý rok zhruba sedm bytů. Doposud se tyto byty pronajímaly podle pořadníku za stejnou cenu jako standardní byty. Tento stav nám přišel jako nespravedlivý, a proto jsme v radě města schválili nová pravidla, dle kterých se cena nájmu v těchto bytech stanoví pomocí výběrového řízení, chcete-li, obálkovou metodou. Podrobné informace naleznete na webu města. Nejnižší možná nabídková cena pro komplexně zrekonstruované nájemní byty je stanovena na 80 Kč, což je zhruba polovina mezi současnou nejvyšší cenou nájmu bytech města a nejnižší komerční cenou.

Tento postup je dle našeho názoru nejen spravedlivější, ale dá šanci zlepšit bydlení také stávajícím nájemníkům v městských nájemních bytech. Ti se totiž do tohoto výběrového řízení budou moci přihlásit také za podmínky, že uvolní stávající byt. 

V rámci řešení této situace jsem řadu bytů osobně navštívil a musím poznamenat, že poměrně velké nedostatky vykazují také společné prostory. V letošním roce bychom se chtěli významně věnovat také jim. Věříme, že nájemní bydlení v městských bytech je a vždy bude lákavou formou bydlení.  

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters