Ing. Ivo Čechman

Projektant, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, 57 let,
kandidát č. 7

Ivo se více než 10 let podílí na práci výběrové komise MÚ Ostrov. Osobně se věnuje v první řadě rodině, je otcem dvou studujících dětí. Inspiraci a vnitřní energii čerpá ze sportu, přírody a kultury. V mezilidských vztazích nejvíce oceňuje slušnost a poctivost.
V zastupitelstvu by podporoval rozvoj občanských aktivit směřujících k vzájemnému sbližování lidí.

Prosazoval by účelné nakládání s prostředky města na jeho rozvoj žádoucím směrem – jako města bezpečného a přívětivého pro všechny slušné spoluobčany.

Zpět na přehled kandidátů