Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Od Myslivny k výstavbě bytů a bytové politice 1.

V poslední době byly v Ostrově prezentovány dva elaboráty, které se dotýkají bydlení ve městě a jeho budoucnosti.

Prvním materiálem s honosným názvem je STRATEGIE 2040. Je to 93 stránkový elaborát plný obecných floskulí, barevných ploch, spousty ilustračních fotografií a dětinských obrázků. Po výměně několika konkrétních údajů vztahujících se Ostrovu je použitelný opravdu kdekoli. Klidně v Jablunkově. Zajímalo by mě, jestli si někdo opravdu myslí, že tento dokument něčemu poslouží. Slovník typu benchmarking, analýza, komparace, klasifikace, verifikace, syntéza atd. ve čtenáři vyvolává spíš chuť někomu nafackovat. Inu, tradice „Souboru opatření ke zdokonalení plánovitého řízení“ se nezapře.

Druhým elaborátem je Strategie rozvoje území Jáchymovská – vlečka. Ten se již zabývá něčím konkrétním a na první pohled se zdá, že dokonce s nějakým výsledkem. Stránek máme tentokrát 74 včetně několika barevných či bílých zcela bez textu. Existuje také 3D interaktivní webová aplikace, kterou jsem nezkoušel. Dobře, práce bylo odvedeno hodně. Pojďme se tedy podívat na výsledek. Výsledný návrh urbanistického řešení se zdá být při povrchním hodnocení v pořádku. Pokud se člověk zadívá detailněji, v některých místech to trochu zaskřípe, ale to celkově není důležité. Navržená etapizace i modely financování mohou být pro rozhodování města užitečnými. Z mého pohledu nejdůležitějším bodem elaborátu je harmonogram rozvoje, který je ale nejvíce sporný. V čem je problém?

Jako ne úplně zasvěcený člověk mám pocit, že příprava území mezi starým a novým Ostrovem (mezi Penny) pro výstavbu bytů trvá již dnes neúměrně dlouho. Minimálně od roku 2016, možná se začalo již dříve. A nyní se z harmonogramu dozvím, že se na první bytový dům v této části města můžeme těšit někdy na přelomu 2029 / 2030! Nemohu se zbavit dojmu, že si z nás někdo dělá … legraci. Kdyby tímto tempem stavěl Gahura Baťův Zlín, Gočár Hradec Králové nebo Kraus ostrovskou Sorelu, tak by to jednoduše do války nebo do změny režimu vůbec nestihli. Je to termín ostudný a doufám, že bude výrazně urychlen. Z vlastní zkušenosti vím, že se i v českých ultrabyrokratických poměrech dají všechny etapy obdobných staveb zvládnout za 3 roky.

Nepromarněme další léta!        

Ing. Vladimír Toman

O bydlení jsme dříve napsali:

Kdy začneme stavět mezi Penny Markety

Sláva, dnes už chce byty stavět každý

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters