Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ještě jednou program patriot

Nastartovat novou bytovou výstavbu, podnítit podnikatele k investování do regionu, nebo jen pořádat velkolepé festivaly a koncerty jsou mnohdy časově a především finančně náročné úkoly. Zodpovědné úkoly, které se snažíme plnit a které stojí před námi. Napomoci vybudovat spokojený Ostrov, příjemné místo pro život, však mohou, ale i méně náročné úkoly. Drobnosti, které poodhalí naše historické kořeny, zvelebí krajinu, probudí genius loci. Mám tím na mysli především obnovu drobných historických památek.

Jsem velmi potěšen, že se nám právě v uplynulém volebním období podařilo tento úkol nastartovat. A věřím, ž v něm budeme pokračovat. Obnovili jsme některé historické hroby významných osobností na hřbitově. Do krásy znovu vykvetla boží muka v Květnové, či Dolním Žďáru. Pomník v Květnové opět zdobí jména padlých v 1. světové válce. Kameny zmizelých v dlažbě chodníků nově připomínají některé z obětí holocaustu z řad obyvatel našeho města.    

Jsou to jen drobné kamínky v mozaice spokojeného žití, ale i tyto střípky historie jistě napomohou podnítit zájem o Ostrov. Pokud probudíme ostrovský patriotismus, máme jistě větší šanci, aby nám v Ostrově mladí zůstávali a na trvalo zde našli svůj domov. Svůj rodinný ostrov.

Podaří se nám najít fotografii a poté obnovit boží muka u zahrádek na cestě ke starému koupališti? Snad se fotka jednou najde. Ještě letos budou vsazeny do chodníku dva nové Kameny zmizelých. Opravíme sousoší tančících dětí v Klínovecké ulici. Opravy se snad dočká i pozůstatek městského opevnění v parku. Můžeme zrestaurovat poničená boží muka ve Kfelých, obnovit další hroby a mnohé další. Mnohdy pomůže i jen vykácet náletové dřeviny, aby se do krásy rozvinul pohled na Ostrov z mořičovské vodárny. Víte o nějaké drobné památce ve svém okolí, která by si zasloužila opravu? Napište nám.        

Ing. Josef Macke

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters