Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lepší podmínky ve školách

Kvalita výuky je pro nás mimořádně důležitá. Proto budeme pokračovat v investicích do školství s cílem vytvořit zde moderní, inspirující a motivační prostřední pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních škol.

  • Rozšíříme kapacitu školních družin na ZŠ Májová a ZŠ Myslbekova.
  • Zásadně zlepšíme kvalitu počítačové sítě a připojení k internetu ve školách zřizovaných městem.
  • Vytvoříme motivační systém pro příchod aprobovaných učitelů na ZŠ včetně možnosti přednostního získání bytu. Aprobovaní učitelé na základních školách znatelně chybí.
  • Vedle tradiční podpory MŠ podpoříme také předškolní vzdělávání v dětských skupinách od 2 let.
  • Podpoříme přípravu a realizaci přístavby ZUŠ Ostrov, aby mohly být všechny obory soustředěny pod jednou střechou.

Dokončené projekty

O tom, že naše plány nejsou jen slova, svědčí dokončená stavba nové tělocvičny u ZŠ Myslbekova, projekt modernizace polytechnických učeben a zajištění bezbariérovosti ve všech školách, rekonstrukce kuchyňských výtahů ve všech mateřských školách, oprava bazénu na ZŠ Masarykova a řada dalších menších akcí.

Rozšíření kapacity družin

Mezi naše důležité priority patří rozšíření kapacity družin na ZŠ Májová a ZŠ Myslbekova. Je neudržitelné, aby děti čas před a po vyučování trávily v běžných třídách. V tuto chvíli je připravena projektová dokumentace na nástavbu družiny u ZŠ Májová a pracuje se na získání potřebných finančních prostředků.

Připravena s schválena je také studie na přístavbu družiny u ZŠ Myslbekova. Na projektové dokumentaci se začne pracovat v následujícím roce.


Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters