Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Postavíme nové nájemní byty

Ve volebním období 2022 až 2026 zahájíme výstavbu alespoň 50 nových nájemních bytů v Ostrově. Dostupné bydlení je dlouhodobá priorita sdružení Ostrováci.cz, kterou vnímáme jako jeden ze zásadních faktorů pro zastavení odlivu obyvatel Ostrova.

Nájemní byty v centru města

Jako ideální místo pro vznik nových městských bytů vidíme vidíme prostor mezi Penny Markety. Tento záměr jsme představili již před minulými volbami a celé volební období jsme se snažili urychli veškeré kroky, které stavu v dohledné době umožní. Již nějaký čas je vydáno tzv. územní rozhodnutí a momentálně se začíná řešit ekonomický model celého řešení. Budeme usilovat o státní podporu, která se dosud vztahovala pouze na sociální bydlení.

Jak to bude vypadat?

Je nezbytné citlivě stanovit kolik a jakých domů, bytů, provozoven a parkovacích míst toto území unese tak, aby život v tomto místě byl příjemný. Musí zde zůstat dostatek zeleně a ideálně také trochu vodní plochy. Pořád platí záměr, že jednotlivé stavby mají výškově propojit staré a nové město. Zatím nevíme, jak konkrétně budou jednotlivé domy vypadat, ale měly působit jednotně jako nová „etapa“. Cítíme velkou odpovědnost, aby tento kousek města byl řešen stejně kvalitně, jako kdysi Nový Ostrov, který vznikl na zelené louce podle principů tzv. ideálních měst a dodnes nese titul zelené město.

Domy nebo další park?

Zaznamenali ale jme také přání, aby tento prostor zůstal volný, např. jako park nebo pro jiné aktivity. I to je zajímavá možnost, kterou si umím představit. Ale Ostrov již má taková místa tři. Zámecký park, kopec za tzv. Vejškovkou a Borecké rybníky. Na záměru propojit staré a nové město se pracuje více jako dvacet let. Věříme, že se konečně schyluje k jeho realizaci. Budeme se snažit, aby se tento záměr naplnil dobře. Aby se zde dobře žilo, podnikalo i jen tak procházelo.

Více o tématu bydlení najdete v našem volebním programu

Marek Poledníček
místostarosta

Pozn. Přiložený obrázek je pouze ilustrativní. Jde o vizualizaci plánované výstavby tzv. Zeleného města v Brně.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters