Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Město nemůže zachránit vše…

Dle mého názoru je z celkového pohledu efektivnější zchátralý objekt prodat „jen“ za 1,5 mil. Kč + DPH, než investovat 30 – 35 mil. Kč do jeho rekonstrukce a pak ještě přispívat cca 500 tis. Kč ročně na jeho provoz. Budova bude zachráněna a peníze můžeme investovat např. do bývalého hotelu Myslivna.

Byl jsem jeden z těch, kteří v minulosti nákup budovy čp. 48 podpořili. Líbila se mi vize tehdejšího vedení města vybudovat zde expozičních prostory včetně zázemí destinační agentury. Cestovní ruch je pro mě důležitá priorita a v tomto záměru jsem viděl zajímavý potenciál. Jedním z důležitých argumentů pro nákup byla tehdy prezentovaná možnost zřízení bezbariérového přístupu do obřadní síně, eventuálně až na půdu Staré radnice. Věřil jsem tomu, že je to možné.

Skutečné možnosti využití čp. 48

Využití čp. 48 jsem se začal aktivně věnovat na jaře 2019 už jako místostarosta. V první řadě jsem se seznámil se studií, kterou po zakoupení objektu vypracovalo tehdejší vedení města a zejména mě zajímalo, jak je řešen onen bezbariérový přístup. Ke svému zklamání jsem zjistil, že výtah zajistí bezbariérový přístup pouze do obřadní síně, ale nikoliv až do podkroví. Výtah by tedy končil osm schodů pod požadovaným podlažím. Pokud by měl dosáhnout až na úroveň podlahy podkroví Staré radnice, musel by vyčnívat ze střechy budovy. Více jak deset let jsem jako ředitel Domu kultury měl na starost kulturní využití podkroví staré radnice a bariéra „krkolomného“ schodiště byla obrovským handicapem často i pro chodící. Bezbariérový přístup do obřadní síně by byl sice fajn, ale byl vymyšlen zcela nekomfortně přes sousední budovu. Tímto zjištěním se pro mě využití čp. 48 pro rozšíření a zlepšení situace na Staré radnicí stalo nezajímavé.

Vzhledem k tomu, že výstavních prostor je v Ostrově relativně dostatek, začali jsme prověřovat, zda by v čp. 48 nešlo vybudovat několik bytů při zachování nebytových prostor v přízemí. Po fyzické prohlídce objektu jsme se podrobně seznámili s průzkumem stavu objektu z roku 2017 a nakonec usoudili, že náklady na jeho rekonstrukci by s ohledem na výsledek byly příliš vysoké. Proto jsme od tohoto záměru nakonec upustili.

Nové možnosti

Jako perspektivní se nám jevilo jednání se zájemcem o výstavbu v sousední proluce, který zde chtěl vybudovat bytový dům s nebytovými prostory v přízemí s názvem Rezidence Poštovní dvůr. Začlenění čp. 48 do jeho záměru by jej učinilo ještě atraktivnější. Pro další jednání a následné rozhodování jsme aktualizovali posudek stavu objektu čp. 48 z roku 2017. Na základě jeho výsledku a ekonomické bilance celého projektu vůbec, nám investor za čp. 48 nabídl cenu 1 mil. Kč. Vzhledem k dalším událostem jsme záměr prodat čp. 48 ještě jednou vyvěsili a získali další dvě nabídky, ze kterých vzešla konečná cena ve výši 1450 tis. Kč + DPH v zákonné. Byť ani tato cena nedosahovala ceny stanovené ani druhým znaleckým posudkem, který zohledňoval fyzický stav objektu, jsem přesvědčen, že prodej ta tuto cenu je pro město výhodný – právě z ekonomických důvodů do budoucna.

Cestovní ruch a bezbariérovost staré radnice

Nakonec ani cestovní ruch v Ostrově, byť s absencí prostor ve Staré radnici nepřijde zkrátka. V rámci rekonstrukce Myslivny, v jejím mimořádně atraktivním přízemí, získáme nové expoziční prostory, pravděpodobně pro ucelenou expozici sbírek ostrovského porcelánu, která by si je zasloužila.

A bezbariérový přístup na Starou radnici? Již v těchto dnech pracujeme na změně koncepce využití Staré radnice, jejíž součástí bude také bezbariérový přístup až do podkroví. Dle naší vize by měl v přízemí vzniknout nový centrální vstup a spolu s výtahem by do dalšího patra nebo pater mělo vést také druhé (venkovní kryté) schodiště. Tím bychom mj. zamezili křížení odcházejících a přicházejících svateb, které se v průběhu obřadního dne střetávají na historickém schodišti. V neposlední řadě by vzniklo únikové schodiště z půdy Staré radnice, čímž by se učinilo zadost konečně i bezpečnostním požadavkům pro konání vždy velmi úspěšných a vyhledávaných akcí na Staré radnici.

Tisíc lidí, tisíc názorů. Já věřím, že každý, kdo se s touto situací bude chtít lépe seznámit a seznámí, porozumí…

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters