Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zlepšujeme podmínky ve školách

Vytvoření odpovídajících podmínek pro kvalitní výuku na ostrovských základních školách patří  k našim největším prioritám. Škola totiž vedle rodiny vzdělává a formuje budoucí generaci – naše ději. Kromě získávání znalostí a návyků je důležité také v jakém prostředí tráví významnou část svého mladého života. 

Nová tělocvična na ZŠ Myslbekova

Absence druhé tělocvičny byl zřejmě nejdelším a největším dluhem vůči školní mládeži v Ostrově. Tento se nám podařilo „splatit“ v září 2019. Vybudovali jsme zde parádní školní tělocvičny aniž bychom si dělali ambici vytvořit zde malou sportovní halu.   

 

Oprava tělocvičen na ZŠ Májová

Stav tělocvičen jsme významně zlepšili také na základní škole Májová. Velkou tělocvičnu jsme upravili pro míčové hry a položili zcela novou moderní podlahu. Malá tělocvična zůstala pro uzpůsobena pro gymnastiku, ale i zde byla pečlivě opravena podlaha, byť zůstala původní parketová. Obě tělocvičny byly vymalovány, vybaveny novými žebřinami a lavičkami. V obou tělocvičnách vylo instalováno nové, moderní osvětlení. 

Polytechnické vzdělávání + bezbariérovost ve školách

Úspěšně pokračuje také projekt, díky kterému bodu naše školy bezbariérové. Výtah na ZŠ Masarykova již je v provozu a na ostatních základních školách to bude během několika měsíců. Na ZŠ Masarykova je již hotova i polytechnická učebna / dílny a do konce školního roku bude vše hotovo také na dalších školách. 

Oprava bazénu na ZŠ Masarykova

Bazén na ZŠ Masarykova je jediný krytý bazén ve městě a proto bychom z něj rádi vytvořili příjemné místo nejen pro žáky základních škol, ale i pro veřejnost. Kromě dalších problému jsme se v minulém roce rozhodli opravit dlažbu kolem bazénu. Při zahájení prací se ukázalo, že je třeba vyměnit celou skladbu podlahy. V rámci akce využijeme dlouhodobé odstávky bazénu z důvodu epidemiologických opatření a zároveň provedeme potřebné opravy v šatnách. Věřím, že se v dohledné době dostane i na řešení nevyhovující akustiky v bazénu.    

Družiny ve školách

K letitým restům vůči ostrovským základním školám patří nedostatečná kapacita družin na ZŠ Májová a ZŠ Myslbekova. Tato skutečnost se negativně projevuje tím, že děti, namísto aby mimo dobu školních vyučování trávili v jiném prostředí mimo třídy, stále v těchto třídách pobývají. Kromě toho, že to má negativní vliv na psychu dětí, paní učitelky a učitelé nemohou třídu připravit na další den. V současnosti se začalo pracovat na studiích projektů, které by situaci na obou školách měly zlepšit. Přestože je to problém všeobecně známý, paralelně s se studiemi prověřujeme budoucí potřebu kapacit ve školních družinách s ohledem na vývod demografie v Ostrově. K tomuto projektu se budeme průběžně vracet.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters