Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nový koncertní sál pro základní uměleckou školu

Výstavba nového koncertního sálu pro Základní uměleckou školu v Ostrově se více, či méně aktivně a úspěšně řeší spoustu let. První konkrétní návrhy vznikly již v roce 2015, ale řešily „pouze“ přístavbu k současným budovám, ve které měl být „jen“ koncertní sál a nezbytné zázemí.

Aktualizace zadání

K problematice jsme se vrátili někdy v roce 2019, kdy jsme zadání rozšířili o sloučení všech oborů ZUŠ do jednoho objektu. Konkrétně přesun literárně dramatického a tanečního obru který působí v detašovaném pracovišti v areálu MŠ Masarykova. Kromě výhody jedné organizace na jednom místě začínají být tyto prostory v nevyhovujícím stavu, který by se již brzy musel začít řešit. Dle tohoto zadání jsme nejdříve posuzovali, zda není v Ostrově vhodný objekt, kam by se celá ZUŠ se všemi obory vešla, či je výhodné udělat přístavbu ke stávající škole. Výstupem těchto aktivit bylo, že jednoznačně výhodné z mnoha ohledů je uskutečnit onu přístavbu.

Architektonická a funkční studie

Od začátku jsme chtěli, aby případná přístavba byla výjimečná a přitom zapadla do této části města, která je součástí unikátního celku architektury 50. let XX. století. Proto jsme začali připravovat architektonickou soutěž. Z příprav nakonec vzešlo to, že pokud bychom do přístavby chtěli přesunout vše včetně TS Mirákl, byla by přístavba příliš veliká a náklady by se blížili ke 100 mil. Kč. Proto bylo nakonec zadání upraveno a TS Mirákl zůstává v Domě kultury, který není zcela využit, a činnost Miráklu se do něj hodí. Druhou změnou bylo ustoupení od architektonické soutěže, která by rovněž celou akci zdržena a prodražila. Na základě upraveného zadání byla objednána architektonická studie, která byla po projednání se ZUŠ Ostrov schválena na jaře roku 2022.

Autorem architektonické studie je Ing. Arch. Václav Zůna

Výhled realizace

V pondělí 18. července 2022 rada města schválila podmínky výběrového řízení na zhotovení realizační projektové dokumentace. Těžké nyní něco vyloženě plánovat, ale naším / mým cílem je v roce 2023 mít hotový projekt a vybrat stavební firmu. V roce 2024 zahájit stavbu a v roce 2015 nový sál a výukové prostory otevřít a předat k užívání.

Není to Bůh ví jaká rychlost, ale s ohledem na složitost a náklady cca 90 mil. to bude i tak úspěch.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters