Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ostrovské kulturní léto potřebuje změnu financování a rozšíření dramaturgie

Ostrovské kulturní léto je součástí kulturního kalendáře našeho města již tři roky. Akce je to velmi úspěšná, oblíbená a snad i propagující město v širokém okolí. Zaslouží si však tak masivní finanční podporu z městské pokladny? 

oklPůvodní návrh počítal nejen se čtyřmi koncerty předních poprockových skupin, ale také s různými dalšími kulturními akcemi, jako například divadlem Járy Cimrmana, které se uskutečnilo pouze první rok. Druhý a třetí rok Ostrovské kulturní léto představovaly již jen tři koncerty. Náklady na takovou to akci (honoráře, technické zajištění a propagace) byly vyčísleny na cca 2 mil. Kč. V kalkulaci byl započten také příspěvek města ve výši 500 tis. Kč. První ročník byl zajisté spojen s jistým rizikem a finanční příspěvek města sloužil jako pojistka proti neúspěchu, jinými slovy jako investice do vzniku nové tradice. Tento krok se podařil.

První ročník však také potvrdil velký zájem o tento typ kultury a dal jasný signál, že není nutná finanční podpora, která ve skutečnosti pokrývá veškeré podnikatelské riziko externího organizátora. Po prvním ročníku bylo zřejmé, že jde čistě komerční akci, a podíl města na nákladech měl být vyvážen podílem na zisku. Externí pořadatel má navíc exkluzivní podmínky, jako například zábor prostoru v zámeckém parku zdarma, a to nejen pro kulturní akci, ale i pro komerční prodej občerstvení. Navíc je zproštěn povinnosti odvodu poplatku ze vstupného.

Tento postup není v našich zemích nijak neobvyklý. Podobně tomu bylo nedávno v Praze při „po čertech velkým koncertu“ skupiny Kabát na pražském Vypichu. Pořadatelé na vstupném vybrali více jak 40 mil. Kč a tím že se Praha stala spolupořadatelem (přispěla 1 tis. Kč), zbavila se možnosti vybrat poplatek ze vstupného ve výši 6 mil. Kč. Prostor navíc zapůjčila bezplatně a ještě ho po akci bezplatně uklidila. V tisku je tato akce nazývána symbolem zneužití veřejných peněz.

Akce tohoto tytu, a po třech ročnících je evidentní, že mezi ně patří i naše Ostrovské kulturní léto, by se měly obejít bez subvencí. A znovu opakuji, pokud se město Ostrov přesto bude podílet na nákladech, musí mít stejný podíl na zisku. Ušetřené peníze je třeba nasměrovat do dalších kulturních projektů, které vznikají v Ostrově a jeho bezprostřední blízkosti. Například tradiční hudební akce (ale bez širšího dopadu na potenciální voliče) jako Island, Vůdštok nebo hardcore Celebration dostávají pouze almužnu ve výši 5000 Kč.

Stejně důležitá jako peníze je dramaturgie. Poprockový program Ostrovského kulturního léta by bylo dobré obohatit o další, klidně komornější vystoupení z oblasti divadla, vážné hudby nebo jazzu. Takto koncipovaná akce bude nejen dobrým reklamním a komerčním počinem, ale skutečnou lahůdkou v kalendáři ostrovského kulturního života

Ing. Marek Poledníček
Podobnost čistě náhodná?
http://www.lidovky.cz/klusak-praha-po-certech-miluje-kabaty-jini-maji-almuznu-pig-/nazory.aspx?c=A140916_130317_ln_nazory_ml

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters