Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Opravy chodníků a silnic přinášejí řadu komplikaci

Stav chodníků a silnic je vizitkou každého města. Proto je i naší snahou, aby se jejich stav postupně zlepšoval. V současnosti uskutečňujeme dříve připravené projekty a pomalu pracujeme na projektech nových.

Méně parkovacích míst než bychom chtěli

Před nedávnem byla dokončena rekonstrukce ulic Štůrova a Palackého, v současnosti probíhají práce ve dvou částech Májové ulice. V průběhu staveb se setkáváme s řadou připomínek občanů. Nejčastěji pak, že rekonstrukce nepřinášejí potřebné navýšení počtu parkovacích míst a někdy dokonce žádná. Je to dáno tím, že dnes platí jiné technické normy, než tomu bylo v minulosti, když naše město vznikalo. Navíc v se té době se v ulicích zdaleka nevyskytovalo tolik aut jako dnes. Proto se bohatě vystačilo s podélných parkováním a v průběhu času stačilo zabrat jeden z chodníků, a v nejhorším nějakou tu ulici zjednosměrnit.

Změna charakteru ulic

V okamžiku, kdy přistupujeme k zásadní rekonstrukci, musíme se řídit normami platnými dnes. Abychom v ulicích zaparkovali potřebné množství aut, musíme budovat šikmá stání a jednotlivá místa mají větší rozměry. Pokud nechceme, aby auta stála hned u domů a aby ještě zbyl nějaký trávník, musí někde vzniknout obytná zóna, abychom mohli obětovat chodník.

Druhým jevem, který současné stavby provází je zvyšování úrovně silnic a chodníků díky potřebné úpravě spádů, aby voda správně odtékala. A jelikož jsou normy také na maximální spád chodníků, museli jsme na některých místech zřídit schody.

Nový přístup projektům

Nutno říci, že ani nám se to nelíbí a proto projekty, které aktuálně připravujeme, podrobujeme daleko hlubšímu zkoumání a hodnotíme je i z těchto hledisek. Možná se tím práce trochu zpomalí, ale chceme to dělat dobře s ohledem na budoucnost. Velkou výzvou jsou pro nás i aktuální problémy s nedostatkem vláhy, což nás vede k tomu, že ve vhodných případech použijeme propustné plochy, aby voda neodtékala do kanálů, ale zůstávala ve městě.

Uvědomujeme si, že to co děláme bude sloužit dlouhá desetiletí. Proto pozorně nasloucháme nejen odborníkům, ale také vám, občanům, kteří ve městě žijí.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters