Opravy chodníků a silnic přinášejí řadu komplikaci

Stav chodníků a silnic je vizitkou každého města. Proto je i naší snahou, aby se jejich stav postupně zlepšoval. V současnosti uskutečňujeme dříve připravené projekty a pomalu pracujeme na projektech nových.

Méně parkovacích míst než bychom chtěli

Před nedávnem byla dokončena rekonstrukce ulic Štůrova a Palackého, v současnosti probíhají práce ve dvou částech Májové ulice. V průběhu staveb se setkáváme s řadou připomínek občanů. Nejčastěji pak, že rekonstrukce nepřinášejí potřebné navýšení počtu parkovacích míst a někdy dokonce žádná. Je to dáno tím, že dnes platí jiné technické normy, než tomu bylo v minulosti, když naše město vznikalo. Navíc v se té době se v ulicích zdaleka nevyskytovalo tolik aut jako dnes. Proto se bohatě vystačilo s podélných parkováním a v průběhu času stačilo zabrat jeden z chodníků, a v nejhorším nějakou tu ulici zjednosměrnit.

Změna charakteru ulic

V okamžiku, kdy přistupujeme k zásadní rekonstrukci, musíme se řídit normami platnými dnes. Abychom v ulicích zaparkovali potřebné množství aut, musíme budovat šikmá stání a jednotlivá místa mají větší rozměry. Pokud nechceme, aby auta stála hned u domů a aby ještě zbyl nějaký trávník, musí někde vzniknout obytná zóna, abychom mohli obětovat chodník.

Druhým jevem, který současné stavby provází je zvyšování úrovně silnic a chodníků díky potřebné úpravě spádů, aby voda správně odtékala. A jelikož jsou normy také na maximální spád chodníků, museli jsme na některých místech zřídit schody.

Nový přístup projektům

Nutno říci, že ani nám se to nelíbí a proto projekty, které aktuálně připravujeme, podrobujeme daleko hlubšímu zkoumání a hodnotíme je i z těchto hledisek. Možná se tím práce trochu zpomalí, ale chceme to dělat dobře s ohledem na budoucnost. Velkou výzvou jsou pro nás i aktuální problémy s nedostatkem vláhy, což nás vede k tomu, že ve vhodných případech použijeme propustné plochy, aby voda neodtékala do kanálů, ale zůstávala ve městě.

Mohlo by Vás také zajímat:  Jak dál...

Uvědomujeme si, že to co děláme bude sloužit dlouhá desetiletí. Proto pozorně nasloucháme nejen odborníkům, ale také vám, občanům, kteří ve městě žijí.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města