Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Poslední oprava starého skateparku

Je to neuvěřitelné, ale skatepark, na který se tolik let čekalo, je před koncem své životnosti. Nosné konstrukce jsou „prohnilé“ a musí se provést docela významná oprava. Předpokládám, že rekonstrukce bude dokončena dřív, než skončí protiepidemiologická omezení.

Po dohodě se skejt komunitou jsme se rozhodli nedoplňovat překážky na místo bývalého foampitu a veškeré síly a prostředky věnovat přípravě a výstavbě nového betonového skateparku. Ten bychom rádi otevřeli na léto 2021.

Připravujeme lepší skatepark

Připravovanou podobu nového / betonového skateparku představíme již brzy. Prozatím mohu prozradit jen to, že bude zhruba o polovinu větší a mj. bude tvořen soustavou bazénů. V bezprostřední blízkosti bude pohodová pobytová loučka. Sledujte naše stránky.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters