Poslední oprava starého skateparku

Je to neuvěřitelné, ale skatepark, na který se tolik let čekalo, je před koncem své životnosti. Nosné konstrukce jsou „prohnilé“ a musí se provést docela významná oprava. Předpokládám, že rekonstrukce bude dokončena dřív, než skončí protiepidemiologická omezení.

Po dohodě se skejt komunitou jsme se rozhodli nedoplňovat překážky na místo bývalého foampitu a veškeré síly a prostředky věnovat přípravě a výstavbě nového betonového skateparku. Ten bychom rádi otevřeli na léto 2021.

Připravujeme lepší skatepark

Připravovanou podobu nového / betonového skateparku představíme již brzy. Prozatím mohu prozradit jen to, že bude zhruba o polovinu větší a mj. bude tvořen soustavou bazénů. V bezprostřední blízkosti bude pohodová pobytová loučka. Sledujte naše stránky.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města