Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tržnice je pryč a co dál?

Díky tomu, že je tržnice definitivně pryč, se otevřel krásný průhled na budovu pošty a uvolnil se zajímavý prostor v bezprostřední blízkosti náměstí. Nabízí se otázka, co s ním… Proto se v pátek 11. srpna 2017 na městském úřadě v Ostrově uskutečnilo pracovní jednání s cílem připravit zadání pro architektonické – urbanistické řešení tohoto prostoru. V současnou chvíli se nabízí několik řešení. Zajímalo by mě, co si myslíte vy. Základním požadavkem pro všechna řešení je zachování průhledu ulicí. 

Jednou z možností je vytvořit zde víceúčelový prostor, kde by díky umístěným stromům vniklo příjemné místo k odpočinku díky stínu, který na ploše Mírového náměstí chybí. Prostor by byl připraven tak, aby se zde mohly konat pravidelné trhy – například s ovocem, zeleninou a uzeninami. Vše bude připraveno tak, aby zde mohly být, v případě zájmu, umístěny pevné kiosky.

Další možností je řešení, které jsme představovali již v okamžiku našeho odporu proti existenci původní, dožilé, tržnice. Návrh zachovává průhled ulicí a vrací do prostoru pevná tržní místa a několik prodejních prostor. Celá stavba je oproti dřevěné tržnici posunuta až za úroveň pevných obchodů – zeleniny a kdysi holiče.

Jistě jsou další možnosti. Možná by bylo dobré aspoň pro začátek z trávníků odstranit zbytky betonu a zámková dlažby, navozit zeminu a zasadit trávník, Co by se líbilo vám? Je to centrum města, řešení by mělo výt vkusné a posloužit všem.

Ing. Marek Poledníček
zastupitel

Pamatujete si původní stav? Hledáme původní fotky místa po bývalé tržnici. Projděte své rodinné archivy a podělte se s námi.


2 Comments

  • Vladimír Kříž Severní 1187
    Posted 13. 8. 2017

    Myslím,že trhovců už bylo dost.Bylo by záhodno vrátit se k původnímu řešení s lavičkami a odpočinkovými zákoutími.Veškerá nová urbanistická řešení by jenom kazila ráz města.Jednoho strašidla jsme se zbavili a budeme vymýšlet nové za peníze,které můžeme použít jinde?

  • David Papánek
    Posted 13. 8. 2017

    Nemělo by se zapomenout na obyvatele přilehlých domů. Jejich názor by měl být také důležitý, protože zde mají ložnice a obývací pokoje a v ulici trvale žijí. Jedněm svítí slunce do pokojů při východu, druhým při západu a je otázkou nakolik chtějí zastínit přístup světla do bytů vzrostlými stromy. Možná ano, možná ne. Mně osobně na obrázku u první varianty přijdou aleje stromů příliš blízko u domů a příliš husté, stejně jako stromy zbytečně košaté. Měl by se nejspíš vybrat méně košatý kultivar stromu s menší četností výsadby.

Comments are closed.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters