Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Je tržiště ve středu města opravdu přežitkem?

Marek Poledníček zveřejnil příspěvek Tržnice je pryč a co dál?, aby rozproudil diskuzi o dalším využití bulváru v samém středu města. Toto místo donedávna hyzdila podivná stavba zvaná Centrální městské tržiště, která se zde ocitla jakoby odněkud z jihovýchodní Asie. Naštěstí zmizela. Dnes již není důležité, jestli se cca před 20 lety na radnici o umístění a podobě tržiště vůbec diskutovalo. Snad jsme dnes poučeni, že se o důležitých věcech mluví.

Než budu pokračovat dál, považuji za nutné zdůraznit, že jsem autorem té varianty, která nahrazuje dosavadní tržiště tržištěm novým, navrženým ve výrazně zmenšené a snad kultivovanější podobě. Toto řešení bylo od samého počátku myšleno jako příspěvek do širší palety názorů a nejsem na něm nijak zainteresován, možná jen malou osobní ješitností autora.

 

Z ohlasů pod Markovým článkem vidím, že jejich pisatelé dávají většinově přednost návratu k úplně původnímu stavu tj. prázdné ulice doplněné nově zelení a městským mobiliářem do jakési „klidové zóny“. Aby diskuze byla opravdu diskuzí, dovolím si shrnout některé argumenty (a pocity) pro řešení, kterému vox populi a stav městské pokladny dnes příliš nepřejí.

  • Ač již přes 30 let, co jsem ostrovským občanem, obdivuji „Ostrovskou Sorelu“ a zejména urbanistické řešení středu nové části města, musel bych být obdivovatelem zcela nekritickým, abych neviděl, že ve spojovací ulici mezi Mírovým náměstím a Hlavní třídou cosi chybí. Průhled dnes prázdnou ulicí je úchvatný, ukončení obou pohledových os výškově vygradovanými objekty příkladné. Co zde není nebo naopak přebývá? Ano máme zde nepřirozeně vysoký fádní sokl obytných domů zvýrazněný svažitostí ulice a naopak nám ve větší části ulice chybí obchodní parter. Možná to není náhoda, že na fotografii historické ani úplně aktuální téměř nenajdeme človíčka. Obchody v 50. letech soudruzi příliš neřešili, stejně nebylo co prodávat. Avšak do centra přirozeného města obchody a také stánky historicky patří.
  • V ohlasech se opakuje „Dost bylo trhovců!“. Co nám trhovci udělali? Pouze nám nabídli uspokojení naší poptávky. Již se opakuji, ale v historii města právě vznikala kolem tržišť. Pravda, dnes je již mnozí nepotřebují, nasednou do auta a jedou si koupit rajčata do hypermarketu kamsi za město. Ale ne každý má možnost a chuť to takto řešit.
  • Zajímavá je také všeobecná touha po „klidových zónách“ a zeleni. Pokud by Ostrov ležel u pražské magistrály, byla by tato touha pochopitelná. Ruku na srdce, znáte jiné město s takovou plochou veřejné zeleně? Není náhodou sousední Mírové náměstí jednou gigantickou klidovou zónou? Není třeba naopak střed města oživit? Vždyť středem města se dnes většinou již jen projíždí. Není divu, nesídlí zde veřejná správa a převážná kapacita obchodních ploch se přesunula na okraj města. Přitom stačí málo, trochu hezké počasí a dva stánky se zmrzlinou a severní část náměstí se alespoň trochu zalidní. Pokud by v diskutované lokalitě přibyla nějaká pěkná moderní kavárna případně rychlé občerstvení, mohlo by oživení být trvalejší. Možná to bude znít tvrdě vůči obyvatelům okolních bytů, ale žijí uprostřed města a na běžný (zdůrazňuji běžný) městský ruch si prostě musí zvyknout. Já bych šílel spíše z kolotočů na náměstí, které řvou ohavné cajdáky po celé dny.
  • Pokud nám jde o také kvalitu bydlení v přilehlých bytových domech, souhlasím s argumentem, že blízké a vzrostlé stromy příliš omezí proslunění bytů. Mám s tím bohaté zkušenosti z Masarykovy ulice. Ochranu před hlukem z ulice (někdy stačí hlasitější noční rozhovor na lavičce v oné „klidové zóně“) může zajistit pouze pevné zastřešení, které může v ulici vytvořit jakési kolonády. Pod nimi pak mohou být řešena místa k sezení případně pořádány také příležitostné prodejní akce. Použití kolonád není v ostrovské Sorele cizorodé, v původních plánech byly tyto architektonické prvky navrhovány v 9. etapě. K jejich realizaci nedošlo.

Výše uvedené postřehy chápejte jako jednostranně podané argumenty pro obnovení tržiště v jiném a výrazně kvalitnějším a estetičtějším provedení. Zřejmě nebude zásadní chybou návrat k původnímu stavu. Mám pouze obavy, že tato volba povede k dalšímu umrtvení středu města. Toho tolik vzývaného klidu je již v našem městě až příliš a seřadiště lidových mas na manifestace snad také již nebudeme potřebovat.

Vladimír Toman

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters