Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Autobusové náměstí…

V předchozím příspěvku jsme se věnovali autobusové dopravě v pojetí minulého vedení města. Velkolepé plány vedly nejen k nákupu pěti autobusů, ale byla zahájena také projektová příprava nového řešení autobusových stání na Mírovém náměstí v Ostrově. Vedle zřízení autobusových zastávek mělo být vybudováno zázemí pro cestující a řešena nepřehledná situace v průběhu dvou denních špiček v souvislosti s cestováním děti do a ze školy. 

Bohužel celý proces prozatím probíhal zcela bez informování veřejnosti. Vzhledem k tomu, jak zásadně by změnil podobu samotného centra města, považujeme za nezbytné obyvatele Ostrova s tímto projektem alespoň v základních obrysech seznámit.

 • Jako podklad byla zpracována dopravní a urbanistická studie, která slouží jako zadání pro další zpracování projektové dokumentace. Výběrové řízení na projektovou dokumentaci bylo již vyhlášeno! Na posledním jednání zastupitelstva města, kdy došlo ke změně vedení, již nebyly schváleny peníze na tyto práce.
 • Na přiložené situaci ze zadávací dokumentace si můžete prohlédnout celý rozsah této převážně dopravní stavby mezi křižovatkou Masarykova-Hlavní a Masarykova-Lidická. Bez přehánění se dá říci. že mezi dnešním „kruháčem“ u pošty a uvažovaným kruhovým objezdem u bývalého nábytku nezůstane kámen na kameni. Všimněte si zejména kompletního zrušení původního bulvárového řešení Masarykovy ulice se středním zeleným pásem, dále šikmého zajíždění autobusů až do dnešní plochy náměstí a složitého zajíždění a vyjíždění do obou bočních jednosměrných komunikací na náměstí.
 • Chystaný projekt zásadním způsobem změní střed nové části Ostrova. Pokud by byl realizován, změní celou západní část náměstí v podstatě na autobusové nádraží. Je to další vítězství automobilové dopravy nad životem města.
 • Zásadní otázky: Je tato stavba vůbec nutná? Pociťuje ostrovská veřejnost současný stav jako problém? V případě že ano, neexistuje jednodušší a levnější řešení?

Jsme si vědomi, že dnešní stav je pro využívání autobusové dopravy obyvateli města nevyhovující. Cestující jsou vystaveni větru a dešti, chybí toalety. Při ranní dopravní špičce přebíhají vystupující školáci přímo před koly dalších autobusů a automobilů. Dobré řešení všech těchto problémů však musí jít ruku v ruce se zachováním urbanistických kvalit Nového Ostrova postaveného v unikátním a dnes již oceňovaném stylu Sorela. Jednu z možností řešení představíme v dalším příspěvku…

Ing. Marek Poledníček
Ostrovaci.cz

 

1 Comment

 • Pavel
  Posted 15. 5. 2017

  Dobrý den, je možné projekt ještě zastavit – resp. jaké jsou možnosti realizace jiného řešení?

  Mám pocit, jakoby návrh byl z hlavy toho samého člověka, kvůli kterému na kruhovém objezdu na Nádržní ulici jezdí kamióny v protisměru, protože se nemohou vytočit. Že jde o toho samého specialistu, který denně vystavuje řidiče riziku nehody na výjezdu z kruhového objezdu do ulice Dukelských hrdinů. Že je to ten samý člověk, co navrhoval nová parkoviště na Lidické ulici, kde je dohromady mícháno několik typů materiálů a tvarů prvků na schodištích.

  Zkrátka, že jde o architekta, který naprosto nerespektuje okolní ráz ani bezpečnost. A nakonec by měl takhle zdestruovat okolí náměstí?

  Co můžeme dělat?

Comments are closed.

Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TOP09 a KDU-ČSL

Rychlá volba

Ostrováci.cz © 2022

Minimum 4 characters